Obchody Święta Niepodległości w Sudeckim Oddziale SG

Autor: 
inf. SG
04.jpg

Dnia 9.11.2010 r. w Komendzie Oddziału SOSG w Kłodzku odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wręczono również awanse na kolejne stopnie służbowe. Na zaproszenie Komendanta Sudeckiego Oddziału SG płk SG Grzegorza Budnego na uroczystości obecny był starosta kłodzki Krzysztof Baldy.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej czterech funkcjonariuszy zostało odznaczonych “Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, w tym dwóch funkcjonariuszy Srebrnym oraz dwóch Medalem Brązowym. Za wybitne zasługi dla Straży Granicznej nadano “Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej” pracownikowi SOSG.
W czasie uroczystości 77 funkcjonariuszom wręczono awanse na kolejne stopnie służbowe, a także za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżniono nagrodą finansową Komendanta Głównego Straży Granicznej 28 funkcjonariuszy oraz nagrodą finansową Komendanta Sudeckiego Oddziału SG 483 funkcjonariuszy i 185 pracowników, natomiast 3 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych urlopem nagrodowym. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia odznaką “20 lat Związków Zawodowych Pracowników Cywilnych MSWiA” 5 pracowników za długoletnią przynależność do organizacji związkowej.

Wydania: