Wizyta klas mundurowych

Autor: 
inf. SG
bożków5.jpg

Dnia 18.01.2011r. w Komendzie Sudeckiego Oddziału SG zorganizowano zajęcia teoretyczno-praktyczne dla klas mundurowych z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich z Bożkowa. Klasy te na mocy porozumienia zawartego w dniu 13.10.2010r. objęte są patronatem przez Sudecki OSG i współpracują z Naszym Oddziałem w zakresie edukacji graniczno-obronnej w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez placówki oświatowe.
Podczas wizyty młodzież miała możliwość zapoznania się z historią Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku oraz procesem przemian jakie w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły
w naszej formacji. Przedstawiono także sposób pełnienia służby i realizację ustawowych zadań przez funkcjonariuszy SG na przykładzie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, zaprezentowano także i omó-wiono sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu Straży Granicznej. Część teoretyczną zakończono krótkim pokazem technik interwencji, natomiast młodzież miała okazję porywalizować w strzelaniu z broni pneumatycznej w mini zawodach strzeleckich w kategorii dziewcząt i chłopców.
Na zakończenie wizyty komendant Oddziału płk SG Grzegorz Budny wręczył dyplomy najlepszym w zawodach strzeleckich oraz pogratulował wyników, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę pobytu w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku plany lekcji i zakładki do książek.

Wydania: