Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce gościem sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Autor: 
inf. M.Z.
ambasador1.jpg

Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jakub Karfík 22 czerwca br. był gościem specjalnym V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. W swoim wystąpieniu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Ambasador podkreślił, jak istotne dla kontaktów między oboma krajami są regiony przygraniczne, takie jak powiat kłodzki, w których łączy nas zarówno wspólna historia, jak i współczesność, a także wskazał na potrzebę zacieśniania tej współpracy transgranicznej zwłaszcza w kontekście realizowanych razem inwestycji unijnych. Podczas spotkania ambasadora Karfíka ze starostą Maciejem Awiżeniem i radnym sejmiku województwa Julianem Golakiem rozmawiano o najbliższych i najpilniejszych polsko-czeskich planach, jak również o podejmowaniu nowych inicjatyw.

Wydania: