KONFERENCJA DOT. ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001pp.jpg
003pp.jpg

Z roku na rok problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzież pogłębia się, są to bardzo ważne sprawy, którymi trzeba się zająć natychmiast, działać tu i teraz. Wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom w tym temacie, Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku, zorganizowało konferencję w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, w Auli Arnoszta, pn. „Dzieci, młodzież a zdrowie psychiczne”. Przybyłych uczestników i zaproszonych gości, przywitała pani Magdalena Zaremba, dyrektor Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.
Maciej Awiżeń, starosta kłodzki, który objął to wydarzenie honorowym patronatem, otworzył konferencję, dziękując za tak liczne przybycie, życzył owocnych obrad, wypracowania wspólnych wniosków, podkreślając jak ważnym tematem jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Starosta podkreślił, że skala potrzeb jest ogromna i liczy, że konferencja przysłuży się do lepszego zrozumienia tematu.
W konferencji udział wzięła również Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki, która odpowiada za oświatę w powiecie kłodzkim i zna problemy z jakimi się spotyka i mierzy kadra psychologiczno-pedagogiczna ze szkół powiatowych. Udział wzięła również przedstawicielka z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pani Danuta Pierzynka, wizytator.
Konferencja była poświęcona przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, poszerzeniu wiedzy uczestników na temat możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie szkoły, a także budowania przyjaznego środowiska wspierającego, w którym istotna jest dbałość o dobrostan uczniów. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, zgłosiło się 92 uczestników z powiatu kłodzkiego. Co potwierdza ogromną potrzebę poszerzania wiedzy i stosowania dobrych rozwiązań związanych ze zdrowiem psychicznym uczniów. Podczas konferencji zostały przedstawione następujące tematy:
• Bernadetta Lis – certyfikowana psychoterapeutka TPP, terapeuta, diagnosta Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów MNRI, terapeuta Integracji Bilateralnej, przedstawiła temat „Integracja zmysłów i odruchów pierwotnych a skuteczne funkcjonowanie i uczenie się”, • Tomasz Mlostek – psycholog, psychoterapeuta TPP – przedstawił temat „Trauma kumulatywna w kontekście szkoły”,
• Marta Olinkiewicz-Kupiec – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, przedstawiła działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej na rzecz osób w kryzysie; • Marta Godelec-Kiełbasa – psycholog i Joanna Wagenkneht-Fila – psycholog, przedstawiły ofertę Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłodzku w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodziców.

Wydania: