Starostwo Powiatowe informuje: Szkolenia...

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01NGO.jpg

*Szkolenie z realizacji zadań publicznych dla NGO
We wtorek 5 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne z zakresu turystyki, kultury oraz kultury fizycznej i sportu. W trakcie spotkania przedstawiciele Wydziału Promocji, Kultury i Sportu szczegółowo omówili zasady realizacji zadań oraz rozliczania przekazanych dotacji. Uczestnicy szkolenia zadawali szereg pytań prowadzącym, głównie dotyczących kwestii monitorowania rezultatów oraz zasad promocji dofinansowanych zadań. Beneficjenci zostali poinformowani o planowanym pod koniec roku szkoleniu dotyczącym składania wniosków w otwartych konkursach ofert na inicjatywy planowane w roku 2025.
*Szkolenie pszczelarzy z kół powiatu kłodzkiego
W dniu 17 marca br. (niedziela) od godziny 9.00 do godziny 14.00 w Świetlicy Miodowej w Gorzuchowie odbyło się szkolenie dla pszczelarzy z kół powiatu kłodzkiego.
Szkolenie poprowadził pan Edward Szymczak - rzeczoznawca chorób pszczół. Tematem szkolenia były prace wiosenne w pasiece: ułożenie gniazda, podkarmianie wiosenne, leczenie.

Wydania: