Podsumowanie współzawodnictwa szkół

Autor: 
inf. M.Z.
szkoły.jpg

20 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku nauczyciele odpowiedzialni za sport i kulturę fizyczną w szkołach w powiecie kłodzkim wraz z władzami Związku wspólnie podsumowali osiągnięcia i współzawodnictwo w roku szkolnym 2015/2016.
W kończącym się roku szkolnym 2015/2016 PSZS był organizatorem 68 zawodów o randze mistrzostw powiatu kłodzkiego w 12 dyscyplinach spor-towych. W imprezach tych uczestniczyło łącznie 3260 dzieci i młodzieży z 67 szkół z całego powiatu.
W kategorii szkół podstawowych tzw. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej rozegrano 25 finałów powiatowych, w których startowało 1342 dzieci, a sklasyfikowano 30 szkół. Najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa nr 6 z Kłodzka, która uzyskała 261 punktów i 4 razy wygrywała zawody, 3 razy zajmowała 2 miejsce i 3 razy trzecie.
W kategorii szkół gimnazjalnych rozegrano 21 finałów powiatowych, w których startowało 925 dziewcząt i chłopców reprezentujących 23 gimnazja. Zwyciężyło, już po raz 9, Gimnazjum Publiczne z Kłodzka, które w tym roku zdobyło 285 punktów i siedmiokrotnie zdobywało 1 miejsca i 3 razy 2 miejsce. W kategorii szkół średnich rozegrano 22 finały powiatowe, startowało 14 szkół i 993 osoby. Po raz pierwszy w 16 letniej historii współzawodnictwa sportowego szkół wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Kłodzka rekordowym wynikiem 295 punktów na 300 możliwych do uzyskania – aż 9 razy uczniowie tej szkoły wygrywali zawody finałowe. Zwycięskim szkołom nagrody w postaci sprzętu sportowego wręczyli Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Zdzisław Kulmatycki, przewodniczący PSZS oraz Andrzej Krawiec, sekretarz PSZS w Kłodzku.
Ponadto plakietami z podziękowaniami za współpracę przy organizacji szkolnych imprez sportowych wyróżnieni zostali: Agnieszka Czapowska-Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Kazimierz Szydełko prezes UKS Giecek Radków oraz Wojciech Legieć, wiceprzewodniczący PSZS. Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę, wkład i zaangażowanie w upowszechnianiu sportu szkolnego w powiecie kłodzkim otrzymał z okazji zakończenia pracy zawodowej Krzysztof Zdrzałka, nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie.
Serdecznie gratulujemy młodzieży, dyrekcjom szkół oraz nauczycielom!

Wydania: