O nas

„Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej – BRAMA” powstała we wrześniu 1993 r.
Do grudnia 2011 r., przez 18 lat wychodziła jako tygodnik, zawsze z datą piątkową.
Od stycznia 2012 r. do grudnia 2023 r., przez kolejne 12 lat, ukazywała się jako miesięcznik. Wraz ze zmianą częstotliwości, gazeta stała się obszerniejsza, bardziej atrakcyjna, z większą ilością barwnych stron.
Od stycznia 2024 roku nastąpiła kolejna zmiana. Gazeta ukazuje się, podobnie jak w poprzednich latach raz w miesiącu, z tym, że już nie formie papierowej, a jako e-gazeta, dostępna dla wszystkich zainteresowanych czytelników.
Zasięg terytorialny gazety: powiat kłodzki
Zakres tematyczny: wszelkie informacje dotyczące Ziemi Kłodzkiej
- życie polityczne, gospodarcze, szkolnictwo, turystyka, historia i kultura, z przewagą problematyki kulturalno-społecznej.
Gazeta skierowana do odbiorcy w różnym wieku.
Redaktorem naczelnym gazety jest Mirosław Awiżeń.
Wydawcą gazety jest Oficyna Wydawnicza "BRAMA", która zajmuje się także przygotowywaniem do druku publikacji książkowych. Ma w swoim dorobku liczne tomiki poetyckie, opowiadania i książki historyczne dot. Ziemi Kłodzkiej.
Od 2005 r. Oficyna wydaje rocznik pod nazwą ALMANACH ZIEMI KŁODZKIEJ, zawierający materiały z zakresu turystyki, kultury i historii regionu. Redaktorem naczelnym wydawnictw Oficyny jest Krystyna Oniszczuk-Awiżeń.