Uroczysta zbiórka z okazji XXV rocznicy powstania Straży Granicznej

Autor: 
inf. SG
15.jpg

10 czerwca 2016r. w samo południe odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta Straży Granicznej, a jednocześnie 25-lecie jej powstania.
Jak co roku święto było okazją do złożenia podziękowań pracownikom i funkcjonariuszom za ich pełną zaangażowania pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Prezydent RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadał jednemu funkcjonariuszowi Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a Minister Spraw Wewnętrznych jednemu funkcjonariuszowi nadał Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej. Jedna funkcjonariuszka została odznaczona „Odznaką Straży Granicznej”, którą nadał Komendant Główny Straży Granicznej. Na kolejne stopnie służbowe awansowało 5 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim i 2 funkcjonariuszy w korpusie chorążych. 2 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stanowiska służbowe.
Ponadto, w uznaniu zasług za pracę na rzecz budowania najwyższej wartości, jaką jest bezpieczeństwo kraju i każdego człowieka oraz wkład w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych Ziemi Kłodzkiej, Burmistrz, Starosta oraz Wójt Kłodzka nagrodzili listami gratulacyjnymi 7 funkcjonariuszy i 2 pracowników. Natomiast Komendant Placówki SG w Kłodzku mjr SG Piotr Piekarski, w uz-naniu za dotychczasowy wkład pracy w realizację zadań służbowych wyróżnił odznaką symbolizującą proporzec Placówki SG w Kłodzku 3 funkcjonariuszy i 3 pracowników, a za dotychczasową współpracę oraz osobiste zaangażowanie i pełne poświęcenia współdziałanie jak i wsparcie działań placówki, 6 zaproszonych gości – przedstawicieli instytucji i służb mundurowych. Ponadto, w dowód uznania zasług na rzecz Placówki SG w Kłodzku, okolicznościowym grawertonem wyróżniony został jeden funkcjonariusz. Wyróżnienie wręczone zostało również staroście Powiatu Kłodzkiego Maciejowi Awiżeniowi, w dowód uznania zasług, wieloletniej owocnej współpracy, zaangażowania w bieżącą działalność i funkcjonowanie Placówki SG w Kłodzku, wyrozumiałość i przychylność i ludzką życzliwość. Podczas uroczystości komendant Piotr Piekarski odebrał z rąk włodarzy Kłodzka urządzenia do kontroli trzeźwości, które będą wykorzystywane przy realizacji zadań służbowych, przekazane placówce jako darowizna. Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Kłodzka. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz innych instytucji  współpracujących z Placówką Straży Granicznej w Kłodzku. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Wydania: