Droga S-8 - konferencja

Autor: 
inf. M. Zilbert
konferen.jpg

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat możliwości budowy drogi S8 na terenie Polski. Organizatorem spotkania było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyjęli, że budowa drogi
nr 8 albo jej rozbudowa w systemie 2/1 wpisana w Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych, co z pewnością przełoży się na wzrost gospodarczy naszego regionu.
Podczas spotkania wystąpili:
dyrektor GDDKiA we Wrocławiu p. Ewa Bojarczak, Robert Radoń – pełnomocnik Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Roman Fester – starosta ząbkowicki oraz Janusz Guzdek – starosta dzierżoniowski, Miroslav Wagner – przewodniczący czeskiej części Euroregionu Glacensis, prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej.
Ewa Bojarczak, dyrektor wrocławskiej GDDKiA przedstawiła następujący harmonogram opracowania dokumentacji projektowej:
Planowane podpisanie umowy: 2016-12-29
Planowany termin wykonania SK: 2017-08-29
Planowany termin odbioru SK: 2017-09-29
Planowany termin wykonania STEŚ: 2018-08-29
Planowany termin ZOPI STEŚ: 2018-09-29
Planowany termin KOPI STEŚ: 2018-10-29
Planowany termin uzyskania DŚU: 2019-07-29
Planowany termin wykonania KP i PFU: 2019-11-29
Planowany termin odbioru dokumentacji: 2020-02-29
W przypadku zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w budżecie państwa GDDKiA planuje terminarz robót budowalnych – realizacja w systemie projektuj i buduj:
Założenia: 10 miesięcy projektowanie + 5 miesięcy uzyskanie ZRID + 19 miesięcy realizacja – razem = 34 miesiące
Planowana data wszczęcia zamówienia na realizację: 2020-07-31
(Termin uzależniony od trwania etapu I przygotowania inwestycji, tj. uzyskania zatwierdzenia ZOPI, KOPI, uzyskania DŚU, zatwierdzenia PFU i SIWZ na roboty budowalne oraz zgody z Centrali na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji wraz z zapewnieniem środków finansowych na realizację; realizacja zadania w systemie projektuj i buduj)
Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą na realizację: 2021-05-31
(Termin podpisania umowy uzależniony od daty ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację w P&B; założona ilość dni na stronie internetowej przetargu - 40 dni)
Planowana data uzyskania decyzji ZRID: 2022-04-30
Planowana data zakończenia robót bud. w systemie P&B: 2024-09-30
(zakończenie robót uwzględnia okres zimowy od 15 grudnia do 15 marca; wstępnie przyjęto minimalny okres realizacji tj. 19 m-cy; przy założeniu 22 m-cy na realizację planowana data zakończenia robót: 2025-03-31)

Wydania: