Gdyby nie strażacy, to kto...?

Autor: 
D. Chmielarz
straż1.jpg
straż2.jpg

W 2016 r. OSP w Szczytnej do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżała 151 razy, w tym do gaszenia pożarów 55 razy, do różnych zagrożeń – 88 razy. Zgłoszeń fałszywych, ale w dobrej wierze, było 8. Więc gdyby nie straż, to kto by nas ratował? Na czele Stowarzyszenia OSP Szczytna stoi 5-osobowy Zarząd. Funkcję prezesa sprawuje od 35 lat Bogusław Palko, który jest członkiem OSP, natomiast strażak z 40-letnim stażem, Mariusz Sudak jest od 17 lat naczelnikiem. Stowarzyszenie liczy 42 członków, w tym 12 kobiet – kilka z nich, te po szkoleniu, może brać udział w akcjach. Składki czło-nków Stowarzyszenia wynoszą 5 zł i przeznaczane są na drobne bieżące wydatki; za utrzymanie gotowości bojowej (paliwo, zakupy drobnego sprzętu, części do samochodów, utrzymanie budynku, wyjazdy do akcji) odpowiada Gmina. W 2016 r. na ten cel przeznaczono około 102 tys. zł, plan na 2017 r. to około 94 000 zł. Czasem Stowarzyszenie może liczyć na dotacje z zewnątrz – z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (7 100 zł w 2016 r.) lub od sponsorów – 5 000 zł od Nadleśnictwa „ Zdroje”, albo na zakup drobnego sprzętu – ostatnio Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta w Szczytnej sfinansowały zakup detektora wielogazowego Dreger X-am 5600 za 8 499,30 zł i przecinarki spalinowej do betonu za 4 471,05 zł. Sam Zarząd w razie potrzeby przekazuje środki pomocowe potrzebującym wsparcia strażakom, w 2016 r. – 850 zł na leczenie dzieci. Najwyższą władzą w OSP jest walne zebranie, odbywa się w razie potrzeby; co roku mają miejsce zebrania sprawozdawcze, a co 4 lata – sprawozdawczo-wyborcze. Od wielu już lat Zarząd OSP zabiegał o budowę kilku nowych garaży; projekt rozbudowy i pozwolenie na budowę gotowe były od około 2 lat, Gmina liczyła na środki unijne. Z powodu ich braku, w tym roku postanowiono zwrócić się w tej sprawie do szczytniańskich przedsiębiorców. Swoją pomoc w wykonaniu konkretnych prac zadeklarowało 10 firm. Przy wsparciu Urzędu Miasta planuje się wybudować trzy nowe garaże, połączone z istniejącym budynkiem. Wstępne prace rozpoczęły się 14. marca. Zakończenie robót planuje się na koniec bieżącego roku. No bo jeśli nie my, to kto !?

Wydania: