Modernizacja noworudzkiego Liceum

Autor: 
inf. M. Zilbert
lo.jpg

W piątek, 31 marca, Powiat kłodzki podpisał umowę z wykonawcą modernizacji budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie na kwotę ponad 1,6 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 1,372 mln zł, czyli 85% wydatków, pochodzi ze środków Unii Europejskiej (EFRR) przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Pozostała kwota – 242 tys. to wkład własny Powiatu.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła obiektu Liceum przy ul. Osiedle Piastowskie w Nowej Rudzie, a jego głównym celem – zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Realizacja tej inwestycji wpisuje się w działania skierowane na poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczania niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej i Powiatu Kłodzkiego.
Zakres prac w budynkach LO w Nowej Rudzie obejmie m.in. termoizolację, czyli ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, urządzenie nowej kotłowni z kotłami gazowymi kondensacyjnymi oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u.
Realizowany przez Powiat projekt ma na celu zarówno spełnianie przez budynki, w których mieści się noworudzkie liceum, wymogów prawnych pod kątem izolacji cieplnej, ale także poprawę bezpieczeństwa obiektu i spełnianie przez kotłownię WT, zmniejszenie zużycia paliwa na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2017 r.
„Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17” Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. Poddziałanie nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW”

Wydania: