Czynić dobro. Rozmowa z Henią Szczepanowską

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
henia.jpg

- Niedawno otrzymałaś Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Czym dla Ciebie jest to odznaczenie?
- Cieszę się, że Rzecznik Prac Dziecka widzi i docenia ludzi, którzy bezinteresownie, codzienną żmudną pracą wspierają dzieci w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. To odznaczenie jest dla mnie dodatkowym potwierdzeniem, że to, co robię jest dobre i może stanowić inspirację dla innych, może pączkować tak, jak tylko dobro potrafi.
- Piszkowice nie są jedyną płaszczyzną Twoich działań społecznych. Wiemy o Twoim zaangażowaniu w różnorodne prace, m.in. w kościołach. Możesz przybliżyć zakres tych prac?
- Zajmuję się organizacją prac związanych z ochroną zabytków sakralnych. To nasze dziedzictwo narodowe, które nie może ulec zniszczeniu i zapomnieniu. Są to: Kolegiata Jezuitów w Kłodzku, kościół Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku, kościół w Zalesiu, w Piszkowicach, w Kamieńczyku i Międzylesiu. Zabiegam o prace badawcze współpracując ze środowiskiem naukowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i ASP w Dreźnie. Staram się tworzyć jak najlepsze warunki do przeprowadzenia m.in. inwentaryzacji zabytków.
- Co Cię inspiruje do tak różnorodnych i trudnych działań?
- Działanie to moja natura. Nie umiem inaczej. Chcę, by mnie zapamiętano jako osobę, która zrobiła w życiu coś więcej niż kupno markowych butów i której celem życiowym było czynienie dobra tam, gdzie akurat Henię Szczepanowską rzucił los.
- Czym jeszcze nas zaskoczysz? Czy planujesz w najbliższym czasie zainaugurować jakieś kolejne nowe działania?
- Życie jest pełne niespodzianek. Nie wiem, co będzie jutro, z kim i na jakim polu będę współpracować. Codziennie spotykam dobrych, życzliwych ludzi, którzy mnie wspierają w działaniach, a z tego rodzą się nowe tematy…
Ważne by po prostu czynić dobro.
- Raz jeszcze gratuluję odznaczeń i życzę wielu życzliwych Ci ludzi wokół.
Myślę, że możesz czuć się spełniona i... doceniona. Jesteś wszak też laureatką specjalnej nagrody Starosty Kłodzkiego za Twoje tak wielkie zaangażowanie w różne działania społeczne.

Henryka Szczepanowska – społeczna działaczka, wolontariuszka; szerokie spectrum jej działań obejmuje m.in. akcje pomocy dla Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach, pomoc przy ratowaniu kościelnych zabytków (freski w kościele Klarysek, polichromia w kościółku w Zalesiu, archiwum Dekanatu Kłodzkiego w kościele oo. jezuitów), organizatorka Nocy Kościołów w Kłodzku, współorganizatorka działań upamiętniających kłodzką synagogę.

Wydania: