24. Festiwal ZDERZENIE Teatrów pamięci Mariana Półtoranosa

Autor: 
inf. Katarzyna Schick
Foto: 
Mieczysław Krombach i Janusz Skrobot
z1.jpg
z2.jpg
z3.jpg
z4.jpg

Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały następujące spektakle:
- „Bitwy Szambali”, reż. Maciej Pawłowski – oratorium fabularyzowane – Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, Łódź/Warszawa/Kraków;
- „Wysocki. Powrót do ZSRR”, reż. Piotr Sieklucki – Teatr Nowy, Kraków
- „Czesław Śpiewa” – muzyczny stand-up;
- „Bez - senność”, reż. Anna Rakowska i Piotr Misztela – Teatr Strefa Otwarta, Wrocław;
- „W kraju Pana Boga. Ziemia Kłodzka od Polski do Polski”, reż. Marian Półtoranos – Teatr KO-KU, Kłodzko;
- „CPH4”, choreogr. Jacek Łumiński – Akademia Sztuk Teatralnych, Wydział Teatru Tańca, Bytom.
• Nagrodę krytyka teatralnego Grzegorza Janikowskiego otrzymał spektakl – „W kraju Pana Boga. Ziemia Kłodzka od Polski do Polski”, reż. Marian Półtoranos – Teatr KO-KU, Kłodzko.
• Nagrodę krytyka teatralnego Wiesława Kowalskiego otrzymał Edward Linde-Lubaszenko za rolę w spektaklu „Wysocki. Powrót do ZSRR”, reż. Piotr Sieklucki – Teatr Nowy, Kraków.
• Nagrodę dyrektora Festiwalu Marka Mazurkiewicza otrzymał spektakl „Bitwy Szambali”, reż. Maciej Pawłowski – Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, Łódź/Warszawa/Kraków.
• Nagrodę fotoreporterów (Mieczysława Krombacha, Janusza Skrobota, Jarosława Wrony) otrzymał spektakl CPH4, choreogr. Jacek Łumiński – Akademia Sztuk Teatralnych, Wydział Teatru Tańca, Bytom.
Osobami uprawnionymi do głosowania byli posiadacze karnetów na festiwal. Komisja w składzie: Andrzej Banasik, Katarzyna Schick, Rafał Greszta po przeliczeniu wszystkich oddanych kuponów ustaliła, że łącznie oddano 82 głosy. Publiczność karnetowa doceniła swoimi głosami wszystkie prezentowane spektakle w ramach festiwalu. Największą liczbę głosów i tym samym GRAND PRIX 24. Festiwalu ZDERZENIE Teatrów pamięci Mariana Półtoranosa Kłodzko 2018 otrzymał spektakl „Wysocki. Powrót do ZSRR”, reż. Piotr Sieklucki – Teatr Nowy, Kraków.

Wydania: