Budynek w prezencie dla Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
budynek_dla_gminy.jpg

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłodzku, dyrektor wydziału nieruchomości Wiesław Zawiślak, reprezentując zarazem Skarb Państwa, przekazał aktem notarialnym na rzecz gminy No-wa Ruda, budynek po byłej siedzibie Sądu przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie.
Budynek zostanie przeznaczony na nową siedzibę Urzędu Gminy oraz na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odbioru symbolicznego dokonała wójt gminy – Adrianna Mierzejewska.

Wydania: