Odbudowa drogi powiatowej nr 3296D Kocioł–Taszów na ukończeniu

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
Odbudowa_drogi.jpg

Pomimo pogarszających się warunków atmosferycznych udało się zakończyć wylewanie drugiej warstwy asfaltu – droga jest przejezdna. Aktualnie prowadzone są prace nad utwardzeniem pobocza.
Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie wzmocnienia konstrukcji podbudowy, przepusty pod drogą, skrzyżowaniami i zjazdami, wykonanie podbudowy na skrzyżowaniach i zjazdach, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i na zjazdach, wykonanie poboczy, umocnienie rowów betonowymi korytkami, roboty wykończeniowe.
Postępy na remontowanym odcinku drogi wspólnie doglądali: Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego i Joanna Klimek-Szymanowicz – wójt Gminy Lewin Kłodzki.
Długość remontowanego odcinka drogowego wynosi 3,7 km.
Wartość zadania wynosi: 2 178 114,63 zł, z czego: - dotacja z budżetu państwa MSWiA: 1 742 491,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania, - dofinansowanie z Gminy Lewin Kłodzki – 50 000,00 zł, - dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej – 250 000,00 zł - udział własny Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Wydania: