ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE

Autor: 
inf. UM Międzylesie
DSCN6818.jpg
DSCN6819.jpg
DSCN6825.jpg
IMG_20220903_121328.jpg

W dniu 3 września 2022 r. przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze na boisku sportowym we wsi Roztoki. Coroczne organizowanie zawodów strażackich ma na celu mobilizację do intensywnego szkolenia pożarniczego – wszystko po to, by skutecznie przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze. Jest to też rodzaj oceny stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków-ochotników, jak również przygotowywanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Zawody organizowane w takiej formie służą do popularyzowania wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
W zawodach wzięło udział łącznie 18 drużyn: 1. Ochotnicza Straż Pożarna: Goworów, Roztoki, Długopole Górne, Domaszków, Międzylesie, Szklarnia, 2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: Goworów, Domaszków, Rokytnice v Orlickych Horach, 3. Kobieca Drużyna Pożarnicza: Goworów, Domaszków, 4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do 12 lat: Międzylesie, Domaszków, Goworów, Szklarnia, Rokytnice v Orlickych Horach, 5. Zaproszona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rep. Czeskiej: SDH Lichkov, SDH Rokytnice v Orlickych Horach.
Drużyny zmierzyły się w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Rywalizacja była zacięta, ale uczestnikom nie brakowało też dobrego humoru. Do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty. Na zakończenie przewodniczący Komisji sędziowskiej st. pkt. Bartosz Zdęga odczytał protokoły Komisji Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach.
W kategorii OSP:
1 miejsce – Domaszków
2 miejsce – Międzylesie
3 miejsce – Długopole Górne
4 miejsce – Goworów
5 miejsce – Roztoki
6 miejsce – Szklarnia
W kategorii MDP:
1 miejsce – Goworów
2 miejsce – Domaszków
W kategorii KDP:
1 miejsce – Domaszków
2 miejsce – Goworów
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak wraz z dowódcą JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej st. kpt. Piotrem Budnikiem, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotrem Marchewką, przewodniczącym Rady Miejskiej w Międzylesiu Jerzym Marcinkiem, sołtysem wsi Roztoki Zbigniewem Borodziczem, nadleśniczym Nadleśnictwa Międzylesie Krzysztofem Rusinkiem, wiceprezesem Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU Łukaszem Czechem oraz prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Krystianem Urnerem, uhonorowali drużyny pamiątkowymi dyplomami i pucharami, dziękując wszystkim startującym drużynom za udział w zawodach. Podziękowano Jednostkom OSP za stałą współpracę, gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy. Drużyny otrzymały także nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu strażackiego, OSP: I – 700 zł, II – 600 zł, III – 500 zł, IV – 400 zł, V – 300 zł, VI – 200 zł, MDP po 300 zł, dodatkowo MDP oraz dzieci z MDP do lat 12 otrzymały gadżety promocyjne z UMiG Międzylesie, Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa Międzylesie.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz dobrej organizacji ze strony gospodarzy OSP Roztoki.
W trakcie uroczystego zamknięcia zawodów nastąpiło podziękowanie ze strony Prezesa OSP w Roztokach dla Koła Gospodyń Wiejskich „Roztoczanki” i przekazanie drobnego upominku na ręce przewodniczącej Pauliny Kasperek w dowód wdzięczności za przygotowanie poczęstunku dla zawodników i gości.

Wydania: