FINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI POD PATRONATEM STAROSTY KŁODZKIEGO I BURMISTRZA KŁODZKA

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
003ss.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kło-dzku dobyło się spotkanie, na które licznie przybyli zainteresowani mieszkańcy powiatu kłodzkiego.
W spotkaniu udział wziął Maciej Awiżeń starosta kłodzki, Michał Piszko burmistrz miasta Kłodzka, Tomasz Pełyński prezes Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi w Kłodzku, koordynator spotkania Michał Cisakowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego. Prezentację przedstawiła Marlena Kędzior z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zostały omówione następujące tematy:
1. Uchwała antysmogowa dla powiatu kłodzkiego.
2. Sposób oszczędzania ciepła w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.
3. Aktualna oferta finansowa na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla budynków jednorodzinnych.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania niezbędnych informacji w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. Czy to informacji dotyczących finansowania wymiany źródła ciepła, czy też wymogów jakie nakłada na obywatela ustawa antysmogowa. Do jednej, zgodnej konkluzji, doszli wszyscy uczestnicy spotkania, że bez środków ZAMROŻONYCH z Krajowego Planu Odbudowy, niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Ponieważ na wszelkie działania związane z odnawialnymi źródłami ciepła, są potrzebne środki finansowe. Jeżeli tylko zostanie odblokowane KPO, to zainteresowani będą mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Wydania: