BĘDĄ NADAL RATOWAĆ LUDZKIE ZDROWIE I ŻYCIE

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
Bez nazwy 1PPP.jpg

Vladimir i Oksana Morozov, przedstawiciele miasta i okręgu Chmielnicki w Ukrainie, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Kłodzku, aby osobiście podziękować Staroście oraz naszym samorządowcom i Dyrekcji szpitala, za przekazanie im z kłodzkiego ZOZ-u, dwóch wycofanych karetek. Karetki można było podarować dla Ukrainy, gdyż według polskich przepisów, przestały spełniać normy do dalszej pracy w taborze medycznym. Natomiast w Ukrainie jeszcze długo posłużą ratując ludzkie życie.

Wydania: