Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

BIBLIOTEKARZ
W powiecie kłodzkim działa 14 bibliotek publicznych, które wchodzą w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Z okazji Dnia Bibliotekarza w kłodzkim Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami bibliotecznych placówek. W trakcie spotkania starosta Maciej Awiżeń i burmistrz miasta Michał Piszko, wskazali jak ważną rolę w życiu społecznym pełnią biblioteki i jej pracownicy, dziękując za ich pracę. Nic dodać, nic ująć.
INKUBATOR
W bystrzyckim ratuszu przez pewien czas były plany utworzenia w gminie inkubatora przedsiębiorczości. Myślano o nim pod kątem wyjścia naprzeciw ewentualnej inicjatywie środowiska biznesowego, przeanalizowano miejsca, które dałoby się na ten cel zaadaptować. Niestety realia pokazały, że brak jest lokali na działalność firm, jak i samych zainteresowanych inkubatorem regionalnych przedsiębiorców. Sie porobiło.
SKATE-PARK
W Bardzie szykuje się przebudowa placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży, znajdującego się na trasie prowadzącej do centrum rowerowego w rejonie czereśniowego sadu. Przedsięwzięcie nie będzie tanie, dlatego gmina poszukiwała dla niego wsparcia finansowego i udało się je jej znaleźć. Młodzi mieszkańcy miasta doczekają się zatem obiecywanego i oczekiwanego skate-parku. Fiu, fiu.
GARAŻ
Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Długopolu Górnym mają wreszcie tak oczekiwany garaż. Przekazanie obiektu do użytku, zostało połączone z obchodami gminnego Dnia Strażaka. Jak mówi burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, po wielu staraniach udało się uzyskać wsparcie rządowe i z udziałem środków finansowych gminy remiza rozbudowana została o garaż. Przedsięwzięcie było konieczne, bowiem nowy samochód, którym jednostka dysponuje nie mieścił się w dotychczas użytkowanym lokum. Gratulacje!
GONDOLA
Nie tak szybko powstanie kolej gondolowa z Kamienicy na szczyt Śnieżnika, gdzie znajduje się nowa wieża widokowa. Gospodarze Stronia Śląskiego uważają, że mają sporo czasu na to, aby wyjaśnić wszystkim zainteresowanym swoje intencje, by w chwili wiążącej decyzji dla przedsięwzięcia spotkać się z poparciem, a nie z potępieniem. Wybudowanie kolei gondolowej wiąże się z wycinaniem drzew poza miejscami posadowienia podpór nośnych. Jednak jak zauważa burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec, z czasem zostanie osiągnięty konsensus w odniesieniu do zaproponowanego rozwiązania. Jak podkreśla, wybudowanie kolei gondolowej zmniejszyłoby ruch na trasach wędrownych w rezerwacie, z pożytkiem dla jego fauny i flory. Bez komentarza.
KAMERALNOŚĆ
Władze Polanicy Zdroju chcą, by miasto mimo rozwoju zachowało swój kameralny urok. W tym celu zapraszają do współpracy uczelnie, korzystają z opinii instytucji wyspecjalizowanych w zakresie wypełniania przestrzeni, opierają się na wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców. Na podstawie napływających informacji jest tworzony gminny program rewitalizacji Polanicy Zdroju. Jak wskazuje wiceburmistrz Agata Winnicka, im będzie więcej informacji, tym bardziej program odpowie na pytanie, w którą stronę zmierza miasto i jak z zachowaniem jego uzdrowiskowego charakteru i klimatu. Wow.
ATRAKCJA
Szykuje się ciekawa atrakcja turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. Firma zajmująca się adaptacją przyziemno-podziemnego pomieszczenia dawnego więzienia oraz browaru dla celów turystycznych – finalizuje prace, jednakże na odwiedzenie tego miejsca trzeba będzie trochę poczekać. Burmistrz miasta Renata Surma bardzo by chciała, aby nastąpiło to jeszcze tego lata. Jak wskazuje kierowniczka Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej Ewa Koczergo, jest szansa, aby w drugiej połowie sezonu letniego obiekt został otwarty. Obecnie atrakcję turystyczną należy jeszcze przygotować na wizyty zwiedzających od strony organizacyjnej. No, no, no.
ULICA
W Polanicy Zdroju wielki ruch w inwestycjach drogowych. Kolejne ulice poddawane są modernizacji w sposób kompleksowy, bo od wymiany infrastruktury podziemnej poczynając, a na ułożeniu nawierzchni adekwatnej do obciążenia danego ciągu komunikacyjnego skończywszy. Jak mówi burmistrz miasta Mateusz Jellin,  remontowane są ulice najczęściej uczęszczane, przy których mieszka najwięcej osób i znajdują się ważne dla wszystkich instytucje lub firmy usługowe. No i najważniejsza sprawa, remontuje się ulice, na które miasto otrzymuje dofinansowanie. O lala.
INWESTYCJA
Na peryferiach Stoszowic trwa uzbrajanie w niezbędne sieci przyszłych terenów inwestycyjnych, które zajmować będą około 50 ha, służąc różnym podmiotom gospodarczym. W tym miejscu powstanie także inkubator przedsiębiorczości, na który złoży się około 1,7 tys. m kw. powierzchni przemysłowej, 450 m kw. biurowej. Do obiektu przyszłego inkubatora jest doprowadzany wodociąg, gaz i prąd, rozwiązuje się kwestię odbioru ścieków. Gmina prowadzi już także rozmowy z potencjalnymi inwestorami, mogącymi zagospodarować poszczególne części strefy. Bez komentarza.
REORGANIZACJA
Prawdopodobnie w przyszłym roku spółka Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi w Kłodzku, przejdzie pierwszą od lat restrukturyzację. W 2024 roku przypada spłacenie ostatniej raty kredytu, jaki przed laty został przez spółkę zaciągnięty na budowę krytej pływalni. Reorganizacja bez wątpienia wpłynie na stabilizację i umocni ZAMG, który, jak mówi burmistrz Michał Piszko, pozostanie w formule zarządzania mieniem gminy, w tym zasobem mieszkaniowym oraz sektorem prywatnym, to jest wspólnot mieszkaniowych. Do tego dojdzie rozszerzenie działalności spółki m.in. o zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych, utrzymania czystości na ulicach i w miejscach publicznych. No, no, no.
POJEMNIK
Od kilku tygodni w Bystrzycy Kłodzkiej funkcjonują na najbardziej zurbanizowanych obszarach miasta zautomatyzowane kontenery na odpady. Firma T-Master, za sprawą gminy bystrzyckiej i spółki Zakład Usług Komunalnych, zamontowała je realizując lokalny program ochrony środowiska – projekt podniesienia efektywności gospodarki śmieciowej. To pierwsze tego typu rozwiązanie na Dolnym Śląsku. Na spotkaniu w ratuszu omawiano efekty projektu, odbyła się także prezentacja. Ho, ho.
PARK
W Polanicy Zdroju pojawią się dwa nowe parki – mają służyć wypoczynkowi i rekreacji. Władze miasta prowadzą konsultacje społeczne. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, należy mieszkańców zapoznać z propozycjami architektów specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy przygotowują projekt urządzenia parku Leśnego i Leśnej Strugi. Niosą one ze sobą nowatorskie pomysły, zatem warto jest posłuchać polaniczan, co o nich sądzą. Nic dodać, nic ująć.
PAŁAC
Pałac w Gorzanowie, który miał zostać zlicytowany, jednak nie pójdzie pod młotek. Konserwator zabytków poparł projekt budowlany i Fundacja Pałac Gorzanów rusza do dalszej pracy. Wybudowany w drugiej połowie XVI wieku obiekt, przez wiele lat niszczał. Dzięki Fundacji, która przejęła pałac w 2012 roku, stał się on centrum kulturalnych wydarzeń. Bez komentarza.
PROMOCJA
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko wraz z posłem PO Tomaszem Siemoniakiem promują Ziemię Kłodzką.
W filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych, obaj panowie zachwalają uroki tego zakątka. „Wspaniałe miejsce, wspaniały kawałek Polski” – mówi Poseł, a Burmistrz dodaje, by przyjeżdżać „w te wakacje oraz weekendy krótkie i długie!”. Bez komentarza.
KONTROLE
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku i Straż Leśna, prowadzą kontrole w rejonie lasów w powiecie kłodzkim. Celem wspólnych patroli jest zapobiec kradzieżom drewna, nielegalnej wycince drzew, a także podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w rejonie obszarów leśnych. Bez komentarza.
FESTIWAL
W Kłodzku odbył się Kłodzki Festiwal Smaków Świata. Kuchnie na kółkach przez dwa dni na Placu Miast Partnerskich pod mostem św. Jana, oferowały popularne hamburgery, a także dania kuchni z całego świata. Nie zabrakło znanych i lubianych burgerów, frytek, zapiekanek oraz słodkości. Bez komentarza.
ŚWIĘTO
22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku obchodził swoje święto. Uczestniczący w wojskowej paradzie starosta kłodzki Maciej Awiżeń, złożył serdeczne podziękowania wszystkim żołnierzom, za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa kraju. Zostały wręczone nagrody i odznaczenia. W uroczystościach uczestniczyli m.in. minister Michał Dworczyk  reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, burmistrz Kłodzka Michał Piszko, wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur oraz pozostali przedstawiciele samorządów i jednostek samorządowych. Bez komentarza.
ĆWICZENIA
W Jeseníku odbyły się polsko-czeskie ćwiczenia transgraniczne pod kryptonimem „Hranice 2023 I”. Ćwiczenia miały na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy funkcjonariuszami z Polski i policjantami z Czech na terenach przygranicznych. Wspólne patrole prowadziły kontrole pojazdów i ich kierujących. Tych sprawdzano, czy nie są pod wpływem środków odurzających. Bez komentarza.

Wydania: