Powiat Kłodzki dofinansowuje zakup niezbędnego sprzętu dla kłodzkiego ZOZ-u

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Samorząd powiatowy po raz kolejny dofinansowuje zakup niezbędnego urządzenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Tym razem jest to system automatycznego przełączania rezerwy dla szpitala powiatowego.
W wyniku kwietniowych wichur, na terenie szpitala powiatowego w Kłodzku, uległ uszkodzeniu system, który w sytuacji braku dostawy prądu automatycznie przełączał zasilanie stałe na rezerwowe. Wiele urządzeń w szpitalu wymaga stałego zasilania prądowego i zdajemy sobie sprawę jak ważny jest to system dla bezpiecznego funkcjonowania szpitala. Mając na uwadze wagę sytuacji Starosta wraz z Zarządem Powiatu podjęli decyzję o dofinansowaniu zakupu nowego systemu przełączania rezerwy. Powiat Kłodzki ze środków własnych przekazał ponad 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu tego sytemu.
Ciągłe dofinansowania ze środków własnych powiatu są dużym obciążeniem dla naszego samorządu, są to trudne decyzje i trudne wybory.
A przecież to rząd jest odpowiedzialny za organizację i finansowanie systemu opieki zdrowotnej. To rząd pobiera od obywateli składki zdrowotne, a finansowanie szpitali jest za niskie i to w sytuacji znacznego wzrostu kosztów ich funkcjonowania oraz inflacji, czego nie rekompensują wyceny procedur. Czy samorząd ma zabrać środki przeznaczone na finansowanie powiatowej opieki społecznej czy może oświaty? Czy zabrać środki finansowe zaplanowane i przeznaczone na, tak bardzo potrzebne remonty dróg w powiecie? Trudne i jakże ważne wybory stoją ciągle przed samorządowcami.
Powiat Kłodzki wspiera kłodzki ZOZ, na tyle na ile może sobie pozwolić ze środków własnych, ponieważ bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i licznie przybywających w nasze tereny turystów jest najważniejsze.

Wydania: