Uroczyste Obchody Święta Wojska Polskiego, 43. Rocznica Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, 14. Rocznica Patronki Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001cc.jpg
004cc.jpg
008cc.jpg
012cc.jpg
016cc.jpg
014cc.jpg

Momentami ponad aż 30 stopni w cieniu powitało uczestników dorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego zorganizowanych w Kłodzku oraz w Wambierzycach, w których to odbyły się również obchody 43. Rocznicy Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i 14. Rocznicy Patronki Ziemi Kłodzkiej.
Uroczystości w Kłodzku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków, zorganizowane zostały przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich ,,Karpatczycy”, przy wsparciu Macieja Awiżenia – starosty kłodzkiego, który objął również patronat nad uroczystością, oraz przy wsparciu Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Na uroczystość w Kłodzku przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych m.in. :
Powiat Kłodzki reprezentowali: Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, obecny był również Adam Łącki – radny Rady Powiatu Kłodzkiego. Miasto Kłodzko reprezentował Wiesław Tracz – wiceburmistrz. Gminę Wiejską Kłodzko: Zbigniew Tur – wójt Gminy Kłodzko oraz zastępca Wójta Urszula Panterałka. Monikę Wielichowską – poseł na Sejm RP, reprezentowała Aneta Łosiewicz.
W uroczystości udział brali m.in: poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”, delegacje z kół Związku, władze samorządowe, kombatanci, zaproszeni goście, mieszkańcy Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.
W trakcie oficjalnych uroczystości przyznano również odznaczenia.
KRZYŻEM WIELKIM ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO odznaczono:
• Honorowego Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku:
płk KAZIMIERZA KORECKIEGO
• Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku:
ppłk KAZIMIERZA WRÓBLA.
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO odznaczono:
• st. chor. szt. Mieczysława Mystkowskiego • st. chor. Ryszarda Górnego
KRZYŻEM ZŁOTYM Z GWIAZDĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:
• por. Zdzisława Grzybowskiego
• st. chor. szt. Mieczysława Łoćwina • Macieja Awiżenia – starostę kłodzkiego, • Czesława Pogodę, • hm. Mariana Ptaka.
KRZYŻEM BRĄZOWYM Z GWIAZDĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:
• ppłk Władysława Wilka
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:
• płk Jerzego Harafa, • por. Roberta Warpasa
Wręczenia odznaczeń dokonał sekretarz Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku płk Andrzej MACHLOWSKI i wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku st. chor. szt. Jerzy MORYC.
Druga uroczystość odbyła się w Sanktuarium Maryjnym w Wambierzycach. Po apelu z okazji Święta Wojska Polskiego z udziałem Asysty Honorowej 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej im. gen. dyw. Bronisława PRUGARA-KETLINGA, na Placu Koronacyjnym odbyła się Uroczysta Msza Święta połączona z procesją darów, którą celebrował m.in.: JE Ks. Bp Ignacy Dec.
Do Wambierzyc również przybyli parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele różnych instytucji. Uroczystość została zorganizowana m.in. przez burmistrza Miasta i Gminy Radków – Jana Bednarczyka, proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Wambierzycach o. Alberta Ireneusza Krzywańskiego oraz Macieja Awiżenia – starostę kłodzkiego.
Parlament RP reprezentowali: Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP, Aleksander Szwed – senator RP. Sejmik Województwa Dolnośląskiego: Zbigniew Szczygieł, Stanisław Jurcewicz. Powiat Kłodzki reprezentowali: Michał Cisakowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Kanecka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz pozostali radni. Samorządowcy m.in: burmistrz Miasta i Gminy Radków – Jan Bednarczyk, burmistrz Nowej Rudy – Tomasz Kiliński, wiceburmistrz Kłodzka – Sebastian Nowak, wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur.
Całość zakończyła się piknikiem rodzinnym.

Wydania: