Wiersze

Autor: 
Lilla Grabowska-Kaleta

*Wybory
Naród tłumnie
wybiera na wybory
posłusznie, głosując na...
Nieliczni 
rozumiejący historię
idą z duchem
czasu,
tworząc
średnią klasę.

*Zawsze przy Mnie
Dlaczego tobie zależy
bym wierzyła
w twojego Boga????
Wierzymy obie w Niego-
innym obrządkiem.

*Oderwani
Drzewo Wolności
obdzierane z liści
ustrój ...
podpiera.
Rządzący oderwani 
od społeczeństwa_
poszli do przodu
z pieśnią...
Drzewo pieśnią 
odpowie_
o głębokiej treści....

*Moje miasto
Kłodzko wyjątkowe
historią, ludźmi
Tu każda ulica
kończy góra.
Nie ma domu dzieciństwa-
w moim sercu 
pozostał.

*Lil-Ka
Geny obu rodziców
śpiew, plastyka, muzyka...
Zasady wpajał Tato...
Sobie zawdzięczam
pracowitość, szacunek 
wychowania...
W macierzyństwie przekazałam...
Być nie Mieć

*Ziemia dla mnie tańczy, śpiewa
Rozważamy urokliwość-
otwórzmy zmysły
zobaczmy Naturę
w pełnej krasie-
tańczące Zorze Polarne...
rytmy wiatru...
wschodu-zachody
Słońca-Księżyca...
mrozy-upały,
deszcze...
usłyszmy muzykę 
Wszechświata...

Wydania: