Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001in.jpg

12 września 2023 r. w Warszawie na Zamku Królewskim, obyło się uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, upamiętniające 25-lecie powstania powiatów w Polsce. Maciej Awiżeń – starosta kłodzki znalazł się wśród wielu wybitnych osobistości takich jak m.in.: prof. Jerzy Buzek (premier RP w latach 1997–2001, wprowadzający reformę administracji publicznej, nieprzerwanie od 2004 europoseł, a w latach 2009–2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego); prof. Irena Lipowicz (kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW w Warszawie, przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji); sędzia Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca reformy samorządowej); dr Mieczysław Janowski (przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP I kadencji); Janusz Tomaszewski (wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–1999); Waldemar Rataj (główny doradca ds. reform ustrojowych Państwa w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, obecnie dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej); Krzysztof Kwiatkowski (senator RP, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Najwyższej Izby Kontroli, a przed laty osobisty sekretarz prof. Jerzego Buzka); Stanisław Trociuk (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich); Grzegorz Cichy (współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prezes Unii Miasteczek Polskich, burmistrz Proszowic); Adam Struzik (marszałek Województwa Mazowieckiego); prof. Janusz Mierzwa (zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego); Olgierd Dziekoński (były wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, wiceminister infrastruktury, a także minister w Kancelarii Prezydenta RP) i wielu innych.
Zgromadzonych powitali prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski Andrzej Płonka, a także dyrektor Biura „Niepodległa” Wojciech Kirejczyk oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski Andrzej Płonka w swoim powitaniu powiedział: „Dzisiaj z perspektywy historycznej widać wyraźnie, że samorząd powiatowy stał się integralną częścią ustroju politycznego współczesnej Polski. Stał się dla nas wszystkich – zarówno tych tu zgromadzonych, którzy piastują różne funkcje publiczne, ale przede wszystkim dla mieszkańców wspólnot powiatowych – czymś (...) oczywistym. /.../
„Przez ostatnie ćwierćwiecze udowodniliśmy, że powiaty nie zawiodły pokładanych w nich nadziei. Dzisiejszy obraz Polski jest w znacznej mierze zasługą konsekwentnych działań realizowanych właśnie przez ten rodzaj jednostki samorządu terytorialnego”. Odwołując się do przyszłości mówił, że: „Świętowanie jubileuszu nie zwalnia nas jednak z myślenia o przyszłości samorządów powiatowych w Polsce. Potrzebne jest bowiem nasze wspólne działanie i odwaga do podejmowania wyzwań wzmacniających ustrój samorządów terytorialnych. Właśnie
w oparciu o samorządowe gminy, powiaty i województwa budowany musi być dalszy rozwój Polski. I to nie tylko w sferze infrastrukturalnej, ale także społecznej, w tym związanej z budową demokratycznego i obywatelskiego państwa (…) Chcemy rozwiązań strategicznych i stabilności”.
W trakcie spotkania zgromadzeni wysłuchali wielu wystąpień i podsumowań dotyczących 25 lat funkcjonowania samorządów powiatowych.
W części jubileuszowej spotkania, odbyło się m.in. wręczenie Honorowej Statuetki 25-lecia panu prof. Jerzemu Buzkowi oraz wręczenie Honorowych Odznaczeń Jubileuszowych: Starosta 25-lecia, Prezydent 25-lecia, Marszałek 25-lecia, Przewodniczący 25-lecia oraz Samorządowiec 25-lecia.
Po głównych uroczystościach nadszedł czas na podzielenie się w kuluarach swoimi refleksjami oraz doświadczeniami z innymi uczestnikami zgromadzenia. Wspólne rozmowy oraz nawiązywanie relacji z uczestnikami z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszyła również premiera publikacji: „25 lat współczesnych usamorządowionych wspólnot powiatowych”, wydanej przez Związek Powiatów Polskich.

Wydania: