Wieści z gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
1PODSUMOWANIE MIKROPROJEKTÓW.jpg
3ORLIK PO REMONCIE.jpg
2FESTIWAL REPORTAŻU.jpg
4NAUCZYCIELE DLA KRESÓW.jpg
5DZIEŃ NAUCZYCIELA.jpg
7OTWARCIE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA 4.jpg
6PROJEKT ODBUDOWY GRODZISZCZA.jpg

PODSUMOWANIE MIKROPROJEKTÓW
Przez cały okres programowania w latach 2014–2020, Gmina Nowa Ruda zrealizowała wiele polsko-czeskich projektów, pozyskując ok. 700 tys. zł. Projekty o przeróżnej tematyce (kulturalnej, sportowej, kulinarnej czy artystycznej) skierowane były przede wszystkim do mieszkańców naszej gminy, stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich. W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowano aż 9 projektów. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, w szczególności naszym polskim i czeskim partnerom. Bez Was by się nie udało. Mamy nadzieję na realizację kolejnych planów w nowym okresie programowania.

FESTIWAL REPORTAŻU
W dniach 22–24 września w Galerii Ludwikowice odbyła się kolejna edycja Festiwalu Reportażu organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Można było posłuchać m.in. Joanny Ostrowskiej, Małgorzaty Kolankowskiej, Dionisiosa Sturisa, Jakuba Sieczko, Mariusza Szczygła, Joanny Gierak-Onoszko, Pawła Czernicha.

ORLIK PO REMONCIE
W ostatnich dniach zakończono modernizację kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bożkowie. Remont ogrodzenia, piłkochwytów i oświetlenia został dofinansowany w 50% (100 tys. zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na odświeżonym Orliku odbył się już pierwszy turniej piłki nożnej.

NAUCZYCIELE DLA KRESÓW
W dniach 5–10 października odbyła się kolejna edycja projektu „Nauczyciele dla Kresów”, organizowanego przez Fundację Studio Wschód. Tym razem nauczyciele poznali historię i aktualną rzeczywistość polskiej diaspory w Bielcach i Styrczy w Mołdawii.
Celem wyprawy było poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu historii Polonii i Polaków poza granicami oraz rozwoju wolontariatu ze szczególnym naciskiem na nauczycieli, którzy prowadzą akcje na rzecz Polonii w swoich placówkach oświatowych. Gminę Nowa Ruda reprezentowała przewodnicząca rady i nauczycielka, Bożena Sołek-Muzyka.

SPRZĄTAMY WŁODZICKĄ GÓRĘ
Wójt Adrianna Mierzejewska zorganizowała sprzątanie Włodzickiej Góry, na której znajduje się wieża widokowa. W akcję zaangażowała się młodzież z wychowawcami Adamem i Lidią z Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. oraz Nadleśnictwo Jugów.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Wójt Adrianna Mierzejewska i dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Gabriela Buczek-Rogińska zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia w Świerkach w Muzeum Przy Tunelu.

PROJEKT ODBUDOWY GRODZISZCZA
Znamy już wygląd romantycznej ruiny na wzgórzu Grodziszcze (396 m. n.p.m.) w Bożkowie po planowanej odbudowie. Projekt wykonało Studio Ambient Piotr Gara z Gliwic.
Wieża powstała na początku XIX wieku i służyła za myśliwską siedzibę dla hrabiego Antona Alexandra von Magnis. Po kilkudziesięciu latach została udostępniona turystom i przez jakiś czas można tu było zakupić kawę czy lemoniadę. Ruina była stale zamieszkiwana aż do lat 40. XX wieku. Większa część budynku zawaliła się w latach 50.
Odbudowa nie tylko będzie przywróceniem historii tego miejsca, ale stanowić będzie nową atrakcję. Będzie samym w sobie elementem przyciągającym turystów, ale też jedną z kilku na pieszym szlaku „4 Wież Wzgórz Włodzickich”.
Do wieży można dojść od stacji kolejowej w Gorzuchowie (2 km) lub zielonym szlakiem od wieży w Suszynie. W planach, w ramach realizacji projektów polsko-czeskich jest budowa trasy rowerowej, zarówno od strony Ścinawki Średniej, jak i Bożkowa. Ponadto Gmina przejmuje od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) grunt, na którym powstanie parking. Będzie można tam zostawić samochód i pieszo dojść do wieży (1,5 km).
Odbudowa romantycznej ruiny na Grodziszczu powinna ruszyć w przyszłym roku, a dofinansowanie w wysokości 80% pochodzić będzie ze środków Interreg Czechy-Polska 2021–2027.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
30 września 2023 r. w Gminie Nowa Ruda uroczyście otwarto nowoczesny budynek, w którym działa Żłobek Publiczny i Przedszkole Samorządowe, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. We wnętrzach znajdziemy sale z własnymi węzłami sanitarnymi, kuchnię i salę koncertową. Przy budynku powstał parking i plac zabaw.
Inwestycję za 12 mln zł zrealizowano dzięki wsparciu rządowemu Polski Ład, Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych i programowi Maluch+. To już drugi żłobek publiczny na terenie gminy Nowa Ruda.
Warto wspomnieć o tym, że w Zespole Szkół Nr 3 w ostatnich latach wykonano już termomodernizację budynków szkolnych, w których powstały nowoczesne klasopracownie, a między budynkami szkoły i przedszkola ze żłobkiem wybudowano nową halę gimnastyczną.

NOWA APLIKACJA ROWEROWA
We współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej powstały mapy rowerowe i aplikacja ze śladami tras do pobrania oraz turystycznym opisem ścieżek. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie bikesudety.pl i życzymy udanych wycieczek.

Wydania: