GRA DECYZYJNA W POLANICY-ZDROJU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01n.jpg
02.jpg

Maciej Awiżeń – starosta kłodzki oraz Jan Kalfas – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, powitali ponad 130 osób z naszego regionu, uczestniczących pod okiem ekspertów w ćwiczeniach obronnych współorganizowanych przez powiat kłodzki.
Trzydniowe ćwiczenia pod nazwą „Polanica 23”, odbyły się w Hotelu Polanica Resort&SPA w Polanicy-Zdroju. Uczestnikami byli pracownicy samorządów gminnych, samorządów powiatowych z województwa dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Celem ćwiczeń było wypracowanie i usystematyzowanie rozwiązań funkcjonalnych oraz organizacyjnych w zakresie przygotowania systemu kierowania w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby obronne państwa.
Uczestnicy ćwiczeń podzieleni na zespoły opracowywali m.in. różne schematy reakcji w odpowiedzi na przedstawione dramatyczne scenariusze zdarzeń na podległym terenie.
Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali m.in. eksperci:
Robert Korzeniowski – z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Krzysztof Nowak – kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Ireneusz Jakubiak – inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Roman Nowak – starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Roman Jaszczyk – specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW
Luiza Smolińska – inspektor Wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW.
„Gry decyzyjne” są bardzo ważną częścią szkolenia pracowników wydziałów kryzysowych. Odpowiednie, sprawne podejmowanie decyzji w sytuacjach dramatycznych, jest kluczowe dla zminimalizowania strat i ofiar podczas różnych katastrof.
Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób organizujących dla nas pomoc w sytuacjach kryzysowych.
Podczas otwarcia ćwiczeń wystąpił młody saksofonista, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej – Jakub Bielawski.

Wydania: