Wiersze

Autor: 
Lilla Grabowska-Kaleta

Żyję
Lubię prawdomówność
u innych,
u siebie – wolność.
Inspiruje Wszechświatem,
wewnętrznym spokój-
dziecko.
Uczę od młodych-
patrzenia na świat -
po nowemu.
Zapał, pasję biorę
młodzieńczą energię...
nieustający samorozwój...
*
Nasz czas
Kontynenty włócząc
po oceanach -
zmieniają aurę...
Ślady naszej cywilizacji.
Ogrom śmieci -
w akwenacji wodnych.
Muzyka fal, wiatrrrrrrrów..,
nieustannie brzmi.
Wzrok rozmywa-
ocean kolorów, 
smak soli...
Widzę śmieci -
zatruwających ziemię.
Gwiazda wieczoru-
jak krew-
kontynenty opływa.

Wydania: