Powiat Kłodzki Laureatem Rankingu Powiatów 2023

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg

W organizowanym od 20 lat przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu Powiat Kłodzki zajął 11 miejsce wśród powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.
To bezpłatny i dobrowolny konkurs, którego celem jest wyłonienie najbardziej efektywnych i przyjaznych samorządów. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w siedmiu grupach tematycznych takich jak:
- ROZWÓJ I FUNDUSZE;
- POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA;
- EDUKACJA, KULTURA I SPORT;
- SAMORZĄD NA RZECZ MIESZKAŃCÓW;
- DZIAŁANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE;
- DZIAŁANIA EKOENRGETYCZNE I PROEKOLOGICZNE;
- DZIAŁANIA PROMOCYJNE.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 13 marca br. w Karpaczu.

Wydania: