III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01_n.jpg
02_n.jpg
03_n.jpg

W piątek 12 kwietnia br. odbyła się III sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Radni m.in. opiniowali realizację programów społecznych powiatu za rok 2023.
Podczas III tegorocznej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego radni pozytywnie ocenili działania służb, inspekcji i straży w 2023 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim. Pozytywną ocenę radnych otrzymały również:
- realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 za rok 2023,
- realizacja Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 za rok 2023
- realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 za ubiegły rok
- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w roku 2023, w tym realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023.
Ponadto radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w sprawach:
- zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
- ogłoszenia tekstu jednolitego statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku,
- określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości – drogi powiatowej na terenie Gminy Szczytna
- przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem dotyczącym ograniczenia środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na lecznictwo uzdrowiskowe. Ten sektor, tak ważny dla powiatu kłodzkiego, znacząco ucierpiał podczas pandemii.

Wydania: