Ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

Ostatnia sesja Rady Powiatu Kłodzkiego była okazją do posumowań oraz podziękowań, w związku z czym na sali obrad pojawiło się wielu zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się Maciej Awiżeń, wojewoda dolnośląski, Przemysław Kuklis, burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, dyrektorzy jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego. Zanim jednak rozpoczęła się uroczysta część sesji, radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
- przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Gminy Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek- Zdrój.
Uroczysta część rozpoczęła się od podsumowania mijającej kadencji przez Zbigniewa Łopusiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego. W trakcie przeszło 5 lat odbyło się 70 sesji, podczas których radni przyjęli 640 uchwał, tym 93 akty prawa miejscowego oraz 13 stanowisk. Następnie podziękował Zarządowi Powiatu Kłodzkiego, dyrektorom jednostek Powiatu Kłodzkiego, przedstawicielom służb, inspekcji i straży oraz pracownicom Biura Rady Powiatu Kłodzkiego oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za współpracę. Szczególne podziękowania skierował do Radnych Powiatu Kłodzkiego za konstruktywne działania na rzecz powiatu kłodzkiego, a tym, którzy w nadchodzącej kadencji będą kontynuować pracę w samorządzie powiatowym pogratulował reelekcji.
Po wystąpieniu Zbigniewa Łopusiewicza głos zabrała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Podobnie jak przedmówca podziękowała wszystkim za współpracę i wkład w rozwój powiatu kłodzkiego, zaznaczając trudy mijającej kadencji, w trakcie której wybuchła pandemia Covid-19. Radnym podziękował również Maciej Awiżeń.
Każdemu z nich, a także Henryce Popiel, skarbnik Powiatu Kłodzkiego, Grzegorzowi Gredysowi, sekretarzowi Powiatu Kłodzkiego, dyrektorom jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, przedstawicielom służb, inspekcji i straży oraz dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i radcom prawnym wręczono pamiątkowe podziękowania, dyplomy i róże. Na osłodę, że były to ostatnie obrady VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego na salę obrad wjechał trzypiętrowy tort z herbem powiatu.
Skład Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji:
AWIŻEŃ Maciej - mandat radnego wygasł 21 grudnia 2023 r., składu rady nie uzupełniono, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego. BICZ Waldemar, BORCZ Mariusz, CISAKOWSKI Michał, DUMA Robert, HECHT Jacek, JĘDRZEJEWSKA-SKRZYPCZYK Małgorzata, KANECKA Małgorzata, KARWOWSKI Sławomir, KOŁT Józef, KOŚCIUK Anetta po wygaśnięciu mandatu po I sesji na miejsce radnej 12 grudnia 2018 r. wstąpiła PISZKO Anita, KUZAK Grzegorz, ŁĄCKI Adam, ŁOPUSIEWICZ Zbigniew, MANDRYK-KRYNIECKA Agnieszka, MARCHEWKA Piotr, MAZURKIEWICZ Marek, NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard, NOWICKI Tomasz, PANTERAŁKA Urszula po wygaśnięciu mandatu po I sesji na miejsce radnej 12 grudnia 2018 r. wstąpiła PTAK Ewelina, PRZYBYŁ Jarosław, SZAFRAN Paweł, ŚLIWIŃSKA Krystyna, WALSZCZYK Joanna, WOLAN-NIEMCZYK Renata po wygaśnięciu mandatu 1 lipca 2021 r. na miejsce radnej 31 sierpnia 2021 r. wstąpiła WALKIEWICZ Jolanta, ZATOKA Borysław, ZIELIŃSKI Tadeusz.

Wydania: