Starostwo Kłodzkie informuje: OSP Kłodzko z sukcesem zawalczyła o środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 na zakup sprzętu ratowniczego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg
001a.jpg
001b.jpg
001c.jpg

W ramach przyznanych środków z powiatowego Budżetu Obywatelskiego, druhowie przygotowują nowo powstałą jednostkę OSP do realizacji działań ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony został następujący sprzęt jako wyposażenie jednostki: radiotelefon, motopompę szlamową, węże, pilarkę, oraz spodniobuty.
W imieniu powiatu sprzęt oficjalnie przekazali: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki, Piotr Marchewka, wicestarosta kłodzki, Anita Piszko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Adam Łącki radny powiatowy. OSP Kłodzko reprezentowali prezes i druhowie: Mariusz Samodur, Bartłomiej i Mikołaj Pluta.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzku została utworzona w styczniu 2023 r. Jest jedyną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy miejskiej Kłodzko. OSP Kłodzko jako nowo utworzona jednostka systematycznie uzupełnia swoje wyposażenie, aby nieść pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.
Mieszkańcy zadecydowali, oddając swój głos na ten projekt – 610 głosów, jak ważne jest dla nich, profesjonalne wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku, funkcjonującej w bliskim sąsiedztwie, która dzięki dobremu wyposażeniu, daje poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Gratulujemy i dziękujemy OSP Kłodzko za udział w edycji Budżetu Obywatelskiego 2024 roku.

Wydania: