Zakończenie remontu pawilonu wejściowego do Muzeum Papiernictwa

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01-1068x580.jpg

We wtorek, 26 marca br. w Muzeum Papiernictwa odbyło się oficjalne podsumowanie inwestycji – remontu zabytkowego pawilonu wejściowego do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.
Koszt inwestycji to blisko 2 mln zł.
W spotkaniu podsumowującym inwestycję obecni byli m.in. Anna Nowakowska – przedstawicielka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Izabela-Kuc Kuriata – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Turystyki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Michał Cisakowski – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Przemysław Kuklis – pełniący obowiązki burmistrza Dusznik-Zdroju, prof. Rafał Eysymontt z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marta i Adam Marek – projektanci oraz pracownicy Muzeum Papiernictwa zaangażowani w projekt: Joanna Seredyńska, Małgorzata Jakubiec, Marta Borowiec-Greszta, Magdalena Junik. Dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej skomplikowanej i kosztownej inwestycji zwiększającej szanse na sukces przygotowywanego zgłoszenia o wpis na listę UNESCO.
Pawilon wejściowy do Muzeum Papiernictwa jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów architektury dusznickiego młyna papierniczego. Drewniana kładka nad Bystrzycą Dusznicką prowadząca do wejścia do muzeum i sam pawilon to jedne z najbardziej eksploatowanych elementów obiektu, ich dobremu zachowaniu nie sprzyjają ani poddanie na zmienne warunki atmosferyczne, ani bliskość rzeki ani głównej drogi DK-8.
Stan pawilonu z roku na rok ulegał pogorszeniu, zdecydowano się więc na jego renowację. Pozyskane w 2021 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego środki okazały się jednak znacznie mniejsze niż zakładano, więc prace przy remoncie podzielono na trzy etapy: 2021 r., 2022 r. i 2023 r. W ramach pierwszego etapu prac zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Eysymontta wykonał badania pawilonu. Odkryto, że dolna część pawilonu istniała wcześniej niż sądzono i datowanie powstania parteru pawilonu przesunięto z połowy XVIII na XVII w. W 2021 roku rozpoczęto także prace budowlano-konserwatorskie oraz zadbano o stabilizację konstrukcji obiektu i konserwację drzwi wejściowych. W kolejnych etapach prowadzonych pod nadzorem konserwatora zabytków zabezpieczono mury, wzmocniono drewnianą konstrukcję ścian oraz dachu, odwzorowano historyczną formę stolarki okiennej. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zakończonych w 2024 r. prac jest odtworzenie historycznej formy pełniącego rolę poczekalni dla zwiedzających łącznika pawilonu, gdzie pochodzące z lat 70. XX w. ściany z desek zastąpiono taflami szkła. Zrewitalizowano także wnętrze pawilonu, zmodernizowano instalację elektryczną i przeciwpożarową, a pawilon i łącznik zyskały gotnowe pokrycie dachu. W wyniku badań stratygraficznych zmodyfikowana została kolorystyka elewacji, która zostanie powtórzona także podczas planowanego na kolejne lata remontu elewacji całego obiektu. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 1 951 831,99 zł. Pozyskane środki pochodziły z budżetu Województwa Dolnośląskiego, dotacji MKiDN oraz wkładu własnego Muzeum Papiernictwa.

Wydania: