Dni Stronia Śląskiego

Dni Stronia Śląskiego

Zapraszamy na Dni Stronia Śląskiego - 8-9 czerwca. Szczegóły na plakacie.