Starostwo Kłodzkie informuje: ZREALIZOWANE! „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”

01_n (1).jpg
02_n.jpg

Wartość zadania: 121 401,00 zł, z czego:
- 72 950,40 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 48 450,60 zł Powiat Kłodzki
Wykonawca robót: DAR-KOP Firma Usługowo Handlowa Dariusz Chrobociński z siedzibą: ul. Wiejska 59 57-420 Wambierzyce
Zakres zadania polegał na wykonaniu w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie nowego przejścia dla pieszych, przez oznaczenie nawierzchni jezdni technologią grubowarstwową w kolorystyce biało czerwonej z nowym oznakowaniem pionowym. Po obu stronach przejścia wykonano nową drogę dla pieszych wraz z włączeniem do istniejącego chodnika. Zastosowane zostały rampy krawężnikowe jako dojścia przy zejściach i system płytek fakturowych w kolorystyce żółtej z wypustkami typu "STOP". Wykonano nowe oświetlenie przejścia przez budowę 2 szt. punktów oświetleniowych z asymetryczną optyką prawą.
Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.