2017-12

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2017
Numer: 
12
Data: 
01-12-2017

JUBILEUSZ!!! 25-lecie Gazety Prowincjonalnej BRAMA
W numerze 12 dodatek medyczny!!!

Noworudzkie liceum w nowej odsłonie
nr2.jpg
NR1.jpg
Zakończyła się inwestycja za 1.600 tys. złotych 10 listopada br. oficjalnie zakończyła się termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego. Jak podkreśla Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki – Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, to pierwsza tak kompleksowa inwestycja w tym budynku. Bardzo mi zależało, by środki z ZIT trafiły właśnie na to zadanie. Jestem noworudzianką i naturalnym jest, że z perspektywy powiatu Nowa Ruda jest mi bliska, a prywatnie to również jest moje liceum, które ukończyłam. Termomodernizacja budynku polegała na zwiększeniu efektywności...
XII miejsce Gminy Stronie Śląskie w XIII rankingu Rzeczpospolitej!
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej (22).jpg
Gmina Stronie Śląskie zajęła XII miejsce w prestiżowym, XIII rankingu gmin miejskich i miejsko – wiejskich dziennika Rzeczpospolita. Z gmin miejskich i miejsko – wiejskich województwa dolnośląskiego Gmina Stronie Śląskie zajęła I miejsce w rankingu (14 miejsce zajął Karpacz, 30 miejsce zajęła Twardogóra). To niewątpliwy sukces i najwyższe miejsce w historii (w roku 2016 gmina zajęła 34 miejsce). Samorządy w rankingu poddawane są dwuetapowej ocenie. W I etapie analizowane są dane ze sprawozdań budżetowych, m.in. w takich obszarach jak dynamika dochodów, dynamika wydatków inwestycyjnych,...
100 na 100. Część pierwsza na dobry początek
Po cyklu Suplemetów czeskich, czyli krótkich tekstów o naszych południowych sąsiadach Redakcja zaprasza PT Czytelniczki i PT Czytelników do pisanej “rozmowy” o czeskim i o naszym stuleciu. W narodzinach niepodległości wszak jesteśmy równolatkami. Jihočeske divadlo w Czeskich Budziejowicach wystawia na 99 rocznicę niepodległości Czech/Czechosłowacji spektakl “Čechomoří”. Sztuka przygotowana przez zespół pod reżyserską ręką Janka Lesáka sięga po liczący ponad 40 lat pomysł połączenia ziem naszych sąsiadów z morzem. Tak tak, dobrze liczycie, idea pojawiła się w latach 70. XX wieku, w czasach...
Muzeum Ziemi Kłodzkiej wyróżnione
inf. MZK
Gala EDD fot.jpg
W dniu 17 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu odbyła się Ogólnopolska Gala podsumowująca 25. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację tegorocznych EDD (w tym Muzeum Ziemi Kłodzkiej) i osoby prywatne. Galę uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Elsner Ensamble”, wystąpienia prof. Małgorzaty Rozbickiej (dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Violetty Porowskiej (wicewojewoda opolski) oraz Arkadiusza Wiśniewskiego (prezydent Miasta Opole) oraz prezentacja „Żywczaków portret...
II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich oraz wmurowanie kkamienia węgielnego pod BCU w Bożkowie
inf. ZSA
zlot3.jpg
zlot2.jpg
zlot1.jpg
Dnia 10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich połączony z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę BCU w Bożkowie. Na uczestników tych wydarzeń czekały liczne atrakcje. Zlot rozpoczął się powitaniem przedstawicieli reprezentujących dolnośląskie szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta przez dyrektora szkoły Józefa Kochniarczyka. Uczniowie wzięli udział w warsztatach tematycznych, tj. gastronomicznych, plastycznych, przyrodniczych, decoupage, ekonomicznych, artystycznych, tanecznych i teatralnych,...
Czesław Kręcichwost - samorządowiec z "krwi i kości"
kręcichwost.jpg
.... były, wieloletni burmistrz Kudowy Zdroju (po zakończeniu V kadencji nie startował do kolejnej, otwierając tym samym wolną drogę następcom), od 1996 r. prezes polskiej części „Euroregionu Glacensis”, w tej kadencji radny wojewódzki Województwa Dolnośląskiego, w tym przewodniczący bardzo ważnej komisji ds. finansów.... To tylko niektóre z funkcji pełnionych przez p. Czesława Kręcichwosta w zakresie pracy samorządowej. Po prostu NASZ CZŁOWIEK – sensowny, dbający teraz o samorządność całego województwa, patrzący na Ziemię Kłodzką jako część województwa z dużą życzliwością ale nie na zasadzie...
Fotowoltaika dla rolnika
przemek-pyclik.jpg
Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów dostrzegamy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie można nie zauważyć jadąc na wakacje i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy  czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na budynkach w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność mają znaczne zapotrzebowanie na energię a ich profil zużycia jest podobny do profilu w zakładach produkcyjnych lub usługowych. Dlatego też tak chętnie rolnicy korzystają z zielonej energii, która przynosi im wymierne korzyści. Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w...
17 mln zł na wsparcie systemu rodzin zastępczych
pomoc.jpg
Konkurs na projekty na rzecz usług wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pieczy zastępczej został rozstrzygnięty. Powiat Kłodzki otrzymał dofinansowanie (wartość projektu: 1,99 mln zł, beneficjent: Powiat Kłodzki) na projekt „Siłą dziecka jest rodzina”. To działania skierowane do 270 osób, które skorzystać będą mogły m.in. ze szkoleń dla kandydatów na rodzinę zastępczą, szkoleń podnoszących kompetencje, pomoc prawną, psychologiczną, treningi kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, socjoterapię. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wesprze 16 projektów,...
Muzyczna strona Kozakowskiego
K3-koncert Bystrzyckiego Kwartetu Gitarowego w Białej Podlaskiej.jpg
K2-Od prawej Marta Łysyganicz, prof.jpg
K1-Muzyczna strona Kozakowskiego_fot.jpg
* Jesień z muzyką organową z Bystrzycy Kłodzkiej Zakończyła się kolejna udana edycja najmłodszego na Ziemi Kłodzkiej festiwalu muzyki organowej i kameralnej: III Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową. Festiwal powstał przed trzema laty staraniem Tadeusza Piotrowskiego, znanego animatora kultury Ziemi Kło-dzkiej i zasłużonego pedagoga bystrzyckich szkół muzycznych. Do festiwalowej współpracy zaproszony został prof. Andrzej Chorosiński, twórca programu wielu polskich festiwali muzycznych, także tych na Ziemi Kłodzkiej, przed laty Międzynarodowych Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej...
Siostra Łucja - Kawalerem Orderu Uśmiechu
inf.wł.
ucja.jpg
Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu postanowiła 28.10.br. ogłosić, że do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu dołączyło kolejnych 6 osób, a wśród nich Nasza Kochana Siostra Łucja. GRATULUJEMY!!! Siostra Łucja (Eugenia Jakubowicz) od ponad 30 lat jest dyrektorem i opiekunką Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach. Nominowana została za szczególne podejście do najbardziej chorych dzieci, za oddanie się pełnym sercem ich sprawom i potrzebom, organizowanie dla nich lepszego, bezpieczniejszego świata. W ośrodku znajdują się dzieci niepełnosprawne, często porzucone przez rodziców....
Zderzenia Teatralne 2017
inf.wł.
S4-Ja Maria.jpg
S3-Humanicana teatr Porywacze Ciał.jpg
S2-Klatka z łez wrocławski teatr tańca.jpg
S1-dziady noc druga.jpg
Fotoreportaż - Janusz Skrobot DZIADY - NOC DRUGA, Teatr Wierszalin – Supraśl KLATKA Z ŁEZ – WrocławskiTeatr Tańca HUMANICANA – Teatr Porywacze Ciał z Poznania JA MARIA – Skłodowska-Curie, kobieta nie pomnik, Mirella Rogoza-Biel, Lublin
Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej
Ponikwa - kapliczka.jpg
Lesica 5 - krzyż pokutny.jpg
Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki regionalnej „Krzyże i kapliczki kamienne na Ziemi Kłodzkiej”. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku. Można ją zdobywać od 1 października 2017 roku. Żeby otrzymać odznakę, należy odwiedzić co najmniej 17 (z 20) krzyży oraz co najmniej 8 (z 9) kapliczek z wykazu stanowiącego załącznik do regulaminu. Celem odznaki jest promocja regionu, odnalezienie krzyży i kapliczek w terenie, w miejscach wymienionych w załączniku do regulaminu, ich opisanie, uaktualnienie wiedzy z tego zakresu. Odznakę weryfikuje i przyznaje, prowadzi...
Nowoczesna Sala Sztabowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku
sala.jpg
Starostwo Powiatowe w Kłodzku wspiera Policję w walce z przestępczością. Super nowoczesną salą sztabową mogą się poszczycić funkcjonariusze z KPP w Kłodzku. Sala została wyremontowana przy współudziale m.in. Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Poza najnowszym sprzętem multimedialnym, sala jest teraz wyposażona w najnowocześniejsze technologie (o których oczywiście nie możemy szczegółowo napisać). W imieniu wszystkich pracowników komisariatu w Kłodzku, dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do od-remontowania budynku i powstania tak nowoczesnego narzędzia pracy do walki z przestępcami.
O "demokratycznym" sądownictwie i abstrakcyjnej "sprawiedliwości"
Pan Pokrywka, zadając pytanie „czy istnieje demokratyczne sądownictwo?” wsadził przysłowiowy „kij w mrowisko”, bo na takie pytanie nie ma żadnej logicznej odpowiedzi. Bo co to znaczy „demokratyczne sądownictwo?” Moim zdaniem, jeśli takie sądownictwo w ogóle istnieje i działa w danym państwie, jako zorganizowany system, podzielony na branże specjalistyczne (sądy karne, cywilne, administracyjne, majątkowe, arbitraż gospodarczy itp.) i służy wszystkim obywatelom państwa (od prezydenta poczynając do najniższego rangą śmiertelnika) to z natury rzeczy jest demokratyczne, bo służy „demosowi”, czyli...
Refleksje smutne - acz nie beznadziejne
Ktoś przeczyta, pomyśli, i nie bez racji stwierdzi - to są oczywiste oczywistości. Zwyczajne przenośnie, metafory, a także uproszczenia świadczące o rozwijaniu się i barwności języka. Wiele hałasu o nic, czyli niepotrzebne walenie z armat. Mam w tej materii odmienne zdanie. Otóż czym innym są poetyckie zwroty, powieściowe dywagacje, a całkiem czym innym zwięzłe, precyzyjne komunikaty. Te podbarwione, upiększone a nawet przekręcane nie oddają istoty rzeczy. Przykład? Proszę bardzo: cztery jednostki straży pożarnej walczyło z ogniem.... A nie prościej i ZGODNIE Z PRAWDĄ podać, że ogień się...
Węgiel i traktory, czyli socjalizm wiecznie żywy?
Jan Pokrywka
Za minionej komuny interes węglowo-koksowy wyglądał tak. Polska kopalnia wydobywająca węgiel koksowniczy, z którego koksownia produkowała następnie koks, sprzedawała go, powiedzmy, po 450 zł za tonę. Ale państwo do eksportu tego węgla dopłacało 200 zł za tonę. Czeskie firmy kupowały go płacąc 250 zł/t, aby następnie, po zmianie naklejek, sprzedać go polskim koksowniom za 400 zł za tonę. W ten sposób Czesi zarabiali na samej tylko zmianie naklejek 150 zł /t, a polska koksownia też na tym korzystała kupując węgiel o 50 zł tańszy na tonie. No dobrze, ktoś powie, mógłby to być scenariusz do filmu...
Co w trawie piszczy?
KOMITET W Kłodzku zawiązał się komitet referendalny, na którego czele stoi Jerzy Motyka. Celem sześcioosobowego zespołu jest doprowadzenie do odwołania Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Komitet referendalny ma wiele zastrzeżeń do pracy Rady Miejskiej, czarę goryczy przelała sprawa budowy parkingu samochodowego w parku na tyłach twierdzy. Nic dodać, nic ująć. SALA Co niektórzy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, mieli sposobność przetestowania odnowionej sali sztabowej. Lokal przeszedł gruntowną modernizację i został wyposażony w jeszcze lepszy sprzęt. Służyć będzie nie tylko...
Królik. Krowa
Przyznam Szanownym Czytelnikom, że po tym jak w mediach pojawiły się spoty reklamujące prokreację, w których to przyrównano nas do królików, skądinąd miłych zwierzaków, ale…Nie mogę dojść do siebie. Są pewne granice i doprawdy czuję się szczerze obrażona, bo bynajmniej mój partner nie ma zamiaru kopulować jak królik. Ba! Ja nie chcę, aby kopulował jak królik, no i najważniejsze – daleko mi do samicy króliczej! Uważam, że MZ jest zwyczajnie niedouczone w temacie biologii, jeżeli za przykład podaje nam królika – otóż samica królika może w ciągu roku kocić się aż siedem razy i mieć około...
Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis
EG
euroregion EG.jpg
Polska i czeska część Euroregionu Glacensis od stycznia 2017 roku wspólnie realizuje projekt „Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis / Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi priorytetowej 4. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 roku. W październiku na stronach polskiej i czeskiej części Euroregionu zostały zamieszczone ankiety prezentujące produkty regionalne po obu stronach granicy. 15 października głosowanie się zakończyło. Dziękujemy za tak liczny udział w głosowaniu. 6...
Fontanna grawitacyjna
Ewa Chalecka
004.jpg
Niedaleko obecnej Willi “Sielanka”, jeszcze przed II wojną światową funkcjonowała fontanna – będąca jedną z ulubionych atrakcji lądeckiego kurortu. Obiekt ten był zasilany z położonego powyżej, na zboczu Trojaka, zbiornika wodnego. Zważywszy na to, że fontanna – ze względu na różnicę poziomów pomiędzy zbiornikiem wody a ujściem – była zasilana wyłącznie grawitacyjnie (czyli bez potrzeby używania pomp), wskazywana była w latach swej świetności jako unikatowy obiekt tego typu w całych Sudetach, stanowiąc nie lada atrakcję turystyczną. Niestety po 1945 r. fontanna była nieczynna i ulegając...
Place zabaw przy ul. Szkolnej i Malczewskiego w Kłodzku
Nowe urządzenia stanęły na placach zabaw przy ul. Szkolnej i ul. Malczewskiego. Prócz dużych zestawów pojawiły się także mniejsze przyrządy do zabawy, jak choćby bujaki, karuzele, huśtawki. Place zabaw wyposażone zostały w urządzenia dla młodszych i starszych dzieci, przewidziano alejki, jak również monitoring (ul. Szkolna). Koszt placów zabaw (urządzenia + roboty budowlane) to w przybliżeniu: 50 tys. zł (ul. Malczewskiego) i 100 tys. zł (ul. Szkolna).
Biuro Obsługi Klienta w Kłodzku w nowym miejscu
BOK.jpg
Od poniedziałku, 27 listopada br. Biuro Obsługi Ludności znajduje się przy bocznym wejściu do ratusza. Jest to duże ułatwienie dla osób starszych i niepełnosprawnych – część spraw urzędowych będzie można załatwić bez potrzeby wspinania się po schodach (wejść do nowego Biura Obsługi Ludności można bezpośrednio z rynku). Tym samym przestał działać BOL znajdujący się na I piętrze Urzędu Miasta w Kłodzku.
Kłodzko - Rodzinna otwarta
rodzinna-gotowa.jpg
Ul. Rodzinna jest już przejezdna. 15 listopada zakończył się kompleksowy remont znacznej części ulicy i przyległych do niej parkingów. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych. Wykonano nową podbudowę drogi, wymieniono nawierzchnię, uporządkowano miejsca parkingowe, powstało odpowiednie odwodnienie, itp. Zadbano m.in o to, aby woda spływająca z ul. rtm. Witolda Pileckiego była przechwytywana i nie zalewała wyremontowanej drogi.
Droga powiatowa w Nagodzicach oddana do użytku
Nagodzice.jpg
3 listopada br. wykonawca remontu drogi powiatowej w Nagodzicach przekazał cały jej odcinek do użytku. Inwestycja, która kosztowała blisko 2 mln zł, współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, z budżetu gminy Międzylesie i budżetu powiatu kłodzkiego, przyczyniła się do wykonania całkowitej przebudowy jezdni, zjazdów, przepustów, oznakowania i odwodnienia na długości blisko 2,5 km, łącząc drogę krajową nr 33 i drogę wojewódzką nr 389. Jak podkreśla członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka nie byłoby tej inwestycji gdyby nie ścisła współpraca z...
UROCZYSTE PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO I WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ BOŻKOWSKIEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI
0003.jpg
Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wziął udział w podpisaniu aktu erekcyjnego do-tyczącego projektu pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”, który jest dopełnieniem projektu zrealizowanego wcześniej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie pn. „Przebudowa części szkoły i internatu na Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie”. Zadanie to obejmuje budowę zaplecza technicznego do praktycznej nauki zawodów w ZSA w Bożkowie. Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia poprzez utworzenie profesjonalnej bazy dydaktycznej do nauki w...