Starostwo Powiatowe informuje: Dialog młodzieży z Ministrą

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, w poniedziałek 18 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku odbyło się spotkanie uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki z Barbarą Nowacką, ministrą edukacji.
Uczniom towarzyszyli ich dyrektorzy i nauczyciele. Panią Ministrę przywitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Spotkanie w liceum miało charakter otwarty, w którym to młodzież i jej problemy były najważniejsze. Młodzi ludzie zadawali pytania, które są dla nich istotne i dotyczyły m.in.: matur, zmniejszenia podstawy programowej, kształcenia zawodowego, doposażenia pracowni zawodowych, zmiany systemu oceniania, edukacji seksualnej, bezpieczeństwa i posiłków w szkołach.
Wsłuchanie się w problemy środowiska młodzieży jest bardzo istotne, bowiem dotychczas często były pomijane.
W spotkaniu wzięli udział także parlamentarzyści: Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP, Marcin Józefaciuk – poseł na Sejm RP, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator RP, Maciej Awiżeń – wojewoda dolnośląski, a także Ewa Skrzywanek – dolnośląski kurator oświaty.
Na koniec spotkanie umilił występ muzyczny Mai i Magdy, uczennic kłodzkiego liceum.

Wydania: