2024-04

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2024
Numer: 
04
Data: 
05-04-2024

Drodzy Czytelnicy „Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej – BRAMA”
Oto czwarty numer e-gazety - zarchiwizowany. Artykuły przez cały kwiecień były dostępne na naszej stronie internetowej - w dziale: BIEŻĄCE WYDANIE.

DYPLOMY I STATUETKI DLA HONOROWYCH OBYWATELI KŁODZKA
inf.wł.
002.jpg
0003Bez nazwy 1.jpg
0002Bez nazwy 2.jpg
0001.jpg
Podczas uroczystej 70. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 28 marca br., burmistrz Michał Piszko i przewodnicząca Rady Miejskiej Kłodzka, Elżbieta Żytyńska, wręczyli dyplomy i statuetki Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka, czterem osobom: Zofii Mirskiej, Krystynie Oniszczuk-Awiżeń, Mirosławowi Awiżeń i Tomaszowi Duszyńskiemu. Przyznanie tych tytułów jest wyrazem uznania dla pracy i wkładu osób wyróżnionych w życie społeczne i kulturalne miasta. Uhonorowani, to ludzie pióra: poetka, historyczka, dziennikarz i pisarz. To w skrócie prezentacja, a nieco szerzej: Zofia...
Z Bystrzycy Kłodzkiej: Honorowi w Bystrzycy Kłodzkiej
inf.wł.
02.jpg
01.jpg
Podczas uroczystej, bo nie dość, że przedświątecznej, to jeszcze podsumowującej kadencję 2018-2024 sesji Rady Miejskiej, wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Bystrzycy Kłodzkiej. Przy ogromnym aplauzie wyróżniono cztery wyjątkowe Kobiety, które od wielu lat dbają o zdrowie naszych Mieszkańców: Lek. Med. Maria Marzyńska Lek. Med. Danuta Rytko-Werszner Lek. Med. Alicja Starościak-Grucka i Lek. Med. Małgorzata Popowicz SERDECZNE GRATULACJE Przemawiająca w imieniu wyróżnionych, Alicja Starościak-Grucka przyrzekła, że wszystkie Panie Doktor „będą dla nas pracować dopóki sił w nogach i...
Starostwo Powiatowe informuje: Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
05_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
4 marca br. przy ul. Zajęczej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku. Na zaproszenie Rafała Chorzewskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu: Monika Wielichowska – wicemarszałek Sejmu RP, Paweł Gancarz – wiceminister infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski. Byli również przedstawiciele...
Starostwo Powiatowe informuje: Powiat Kłodzki wśród 15 najlepszych samorządów w kraju
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (13 marca, w Karpaczu), starostowie z całej Polski zgromadzili się, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości naszych powiatów i miast na prawach powiatu. Porządek obrad obejmował m.in.: - dyskusję na temat działań Związku od ostatniego spotkania, - przygotowanie projektów stanowisk oraz strategii działania ZPP na nadchodzący okres. Wręczono także wyróżnienia za 25 lat działalności samorządu powiatowego. W centrum uwagi znalazły się również ważne tematy: finanse lokalne, edukacja, opieka nad rodzinami zastępczymi, wsparcie...
Starostwo Powiatowe informuje: Dialog młodzieży z Ministrą
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Na zaproszenie pani Moniki Wielichowskiej wicemarszałek Sejmu RP, w poniedziałek 18 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku odbyło się spotkanie uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki z Barbarą Nowacką, ministrą edukacji. Uczniom towarzyszyli ich dyrektorzy i nauczyciele. Panią Ministrę przywitała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki. Spotkanie w liceum miało charakter otwarty, w którym to młodzież i jej problemy były najważniejsze. Młodzi ludzie zadawali pytania, które są dla nich istotne i dotyczyły m.in.: matur,...
Starostwo Powiatowe informuje: ZMIANY W DYŻUROWANIU APTEK ogólnodostępnych z terenu powiatu kłodzkiego
01aptekin.jpg
W celu doprecyzowania informacji dotyczącej zmiany w dyżurowaniu aptek, przedstawiamy co następuje: Zmiany dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikają z nowelizacji Ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Zarząd Powiatu Kłodzkiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy wprowadziła m.in. zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyżurów aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Obecnie NFZ zapłaci jedynie za dwie godziny pracy aptek w godzinach nocnych od 19.00 do 23.00 oraz za cztery godziny w dni wolne od pracy w godzinach 10....
Starostwo Powiatowe informuje: XXI TARGI PRACY W KŁODZKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
05_n.jpg
06_n.jpg
04_n.jpg
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
21.03. o godz. 10.00 w OSiR w Kłodzku rozpoczęły się XXI Targi Pracy. Oficjalnego otwarcia Targów Pracy dokonała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z Dyrekcją Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W otwarciu uczestniczyli również Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka, wicestarosta kłodzki, Anita Piszko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczanski członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz radni powiatowi. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w...
Co w Radkowie?
01radkow06.jpg
01radkow05.jpg
01radkow04.jpg
Jest końcówka marca 2024 roku. Tuż przed wyborami samorządowymi. Ale my nie o samych wyborach ale o stanie Gminy na dzień dzisiejszy. Na objazd Gminy udaję się z burmistrzem p. Janem Bednarczykiem. Oczywiście, z uwagi na rozpiętość tematów ograniczamy się do faktów „tu i teraz”. * Swoją wędrówkę rozpoczynamy od budowy hali sportowej przy ul. Jagielońskiej. (FOTO). To duży obiekt budowany za ok. 14 mln zł. Przy tej ulicy po drugiej stronie powstaje piękne osiedle domów jednorodzinnych. Oczywiście z pełną infrastrukturą techniczną (wodociągi, kanalizacja) a także oświetleniem drogowym...
Wycinki k(raj)obrazu – wystawa Piotra Ososko
05.jpg
06.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
W dniu 3 kwietnia 2024 r. gościem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej był artysta, fotografik, pszczelarz - Piotra Ososko. Wernisaż wystawy pt. „Wycinki k(raj)obrazu" odbył się w saloniku prasowym. Tytuł wystawy, jak zdradził gościom autor, nawiązuje do wycinek drzew w lasach, które choć nie kojarzą się pozytywnie, stały się przyczynkiem oraz inspiracją do złożenia swoistego hołdu owym drzewom. Wystawa przygotowana w tej postaci prezentowana była wcześniej w Zamku Sarny podczas „Festiwalu Góry Literatury”. „Wycinki” – to fragmenty krajobrazu przedstawiane w scenerii najczęściej...
Felieton Jana Pokrywki
Jan Pokrywka
!jan-pokrywka.jpg
* Replikony Jak wiadomo,mRNA w szczepionkach np. na covida służy do wysyłania instrukcji do naszych komórek w celu wytworzenia białka kolczastego (spike). Jednak w dotychczasowych „szprycach” mRNA szybko ulega rozpadowi, dlatego by “przedłużyć” żywotność mRNA dla potrzeb szczepionek, wymyślono nową generację szczepionek samowzmacniających się na Covid, zwanych replikonami, w których mRNA wchodzi na nowy poziom. Szczepionka, teraz już saRNA zawiera nie tylko gen na białko spike, ale także gen na białko zwane replikazą, umożliwiające samoreplikację RNA, co z kolei powoduje większą produkcję...
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - WYNIKI
inf.wł.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Koalicja Obywatelska – 33,52%, PiS – 27,48%, Trzecia Droga – 11,43%, Bezpartyjni Samorządowcy: 10,55%, Lewica: 7,05%, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 6,19%, OK Samorząd: 2,32%. Okręg wyborczy nr 3: Wałbrzych oraz powiaty: kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki – uzyskał 8 mandatów: 4 – KO, 3 – PiS, 1 – Trzecia Droga. PiS: Grzegorz Macko, Ewelina Szydłowska-Kędziera, Łukasz Lach. KO: Alina Szłemej, Robert Jagła, Adam Jaśnikowski, Mirosław Lubiński. Trzecia Droga: Paweł Gancarz. ** RADA POWIATU KŁODZKIEGO Koalicja Obywatelska zdobyła 10 mandatów,...
Starostwo Powiatowe informuje: WALNE ZGROMADZENIE EUROREGIONU GLACENSIS
02_n.jpg
01_n.jpg
W piątek 15 marca, w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Powiat Kłodzki podczas spotkania reprezentował Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki. Podczas zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2023 r., podjęto uchwały, przedstawiono również informacje na temat Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Powiat Kłodzki jako członek Stowarzyszenia aktywnie korzysta ze środków finansowych...
Wieści z Gminy Nowa Ruda część II
0650 MILIONÓW ZŁOTYCH.jpg
50 MILIONÓW ZŁOTYCH Ponad 50 mln zł na inwestycje gminne współfinansowane ze środków unijnych. W Wałbrzychu uchwalono Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, co otworzyło drogę do pozyskania środków unijnych na planowane projekty. Na liście zaplanowanych w budżecie inwestycji znajdują się: 1. Zakup dwóch busów, który pozwoli na uruchomienie połączeń między wsiami i miastem. 2. Termomodernizacja kilkunastu budynków komunalnych i użyteczności publicznej. 3. Budowa ścieżki rowerowej z Dworu Górnego w kierunku Dworu Dolnego. 4. Termomodernizacja szkoły w Woliborzu. 5...
Starostwo Powiatowe informuje: KONKURS NAJLEPSZE INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ROZSTRZYGNIĘTY
inf.wł.
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
W czwartek 21 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przedstawicielom sołectw z terenu powiatu kłodzkiego, wręczone zostały promesy na realizację najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych. Promesy na realizację lokalnych inicjatyw poszczególnym sołectwom wręczyli: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk starosta kłodzki, Piotr Marchewka wicestarosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczański, członkowie Zarządu, radni Powiatu Kłodzkiego: Jolanta Walkiewicz, Robert Duma, Tadeusz Zieliński oraz Zbigniew Tur...
Starostwo Powiatowe informuje: Nowa pracownia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
KSP doczekała się kolejnej pracowni fryzjerskiej. W piątek 22 marca br. została ona oficjalnie zaprezentowana. Na otwarcie przybyli przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - starosta kłodzki, Anita Piszko - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Agata Piętka - kierownik Referatu ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Gości powitała dyrekcja szkoły, a także nauczyciel zawodowy i uczniowie. Pracownia sfinansowała została z budżetu Powiatu Kłodzkiego - jej koszt to 68 000 zł. To ważna inwestycja w kształcenie, bowiem zawód fryzjera jest...
Starostwo Powiatowe informuje: Dobiegł końca remont w powiatowej placówce
03_n.jpg
02_n.jpg
01_n.jpg
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z dyrekcją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oglądali efekt końcowy przeprowadzonego remontu w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Wyeksploatowane pomieszczenia po remoncie nabrały estetycznego wyglądu i w komfortowej, nowej odsłonie będą służyć naszym mieszkańcom oraz pracownikom. Całkowity koszt remontu wyniósł 139 tys. zł i był przeprowadzony etapami, na przełomie roku 2023 i 2024. Podczas prac budowlanych w placówce wyremontowano: korytarze, odmalowano pomieszczenia biurowe, wymieniono podłogi i posadzki, także...
DRUGI DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROSNOWICACH
05-P1140003.jpg
06-P1140018.jpg
07-P1140012.jpg
03-P1130980.jpg
02-IMG_8529.jpg
0002-P1130974.jpg
01-IMG_8464.jpg
0001-P1130957.jpg
We wtorek, 5 marca 2024 r., w Szkole Podstawowej w Krosnowicach, rozpoczęliśmy drugi dzień profilaktyczny. Młodsi uczniowie, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III, wzięły udział w zabawach ruchowych przy muzyce, bo wiadomo, że ruch to zdrowie, a jeszcze przy muzyce to dodatkowa rozkosz dla ducha, a jak powszechnie wieść głosi: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nasi najmłodsi bawili się wybornie, zaś starsi edukowali się w kwestii zdrowych zachowań na co dzień. Podczas wspólnego apelu wysłuchali przygotowanych przez poszczególne klasy wykładów. Uczniowie klasy IVa opowiedzieli o...
Znamy mistrzów pięknego czytania 2024 pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko
inf. MH
05Klasy 3 (5).jpg
06Klasy 3 (16).jpg
04Klasy 3 (4).jpg
03Klasy 3 (3).jpg
02Klasy 3 (2).jpg
01Klasy 3 (1).jpg
Z przyjemnością informujemy, że w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Szalejowie Górnym, po raz siódmy odbył się otwarty konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania – Jaś i Małgosia”. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, kształtowanie umiejętności pięknego czytania fragmentów tekstów książek Agnieszki Urbańskiej oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. -Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności czytania – podkreśla jury w składzie: 1. Klaudia Lutosławska-Nowak, zastępca Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 2. Dominika...
Wielkanocny string.art. w bibliotece Krosnowicach
01Wielkanocnystringart2024 (3).jpg
01Wielkanocnystringart2024 (2).jpg
01Wielkanocnystringart2024 (13).jpg
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy, w sobotę 16 marca 2024 r. w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach tworzyliśmy króliki i pisanki metodą string. art. Przy tym zadaniu wyobraźnia jest kluczowa. Gdyż jest to technika polegająca na tworzeniu wzorów za pomocą naciągniętych nici lub sznurków na desce. Wszyscy młodzi czytelnicy z zapałem zajęli się tworzeniem uroczych wielkanocnych zajączków i pisanek, korzystając z tej fascynującej techniki. Każdy z uczestników mógł wybrać jeden z pięciu wzorów, które przygotowaliśmy. Najpopularniejszy okazał się królik. :) Jak twierdzą...
Warsztaty artystyczne z Beatą Konieczko-Rudnicką w Żelaźnie
05Warsztatykoszulkowe2024 (18).jpg
04Warsztatykoszulkowe2024 (16).jpg
03Warsztatykoszulkowe2024 (15).jpg
02Warsztatykoszulkowe2024 (7).jpg
01Warsztatykoszulkowe2024 (5).jpg
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w tegorocznych warsztatach artystycznych „Zmaluj sobie koszulkę” z Beatą Konieczko-Rudnicką w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Żelaźnie. Sala biblioteczna pękała w szwach, więc przenieśliśmy się na nieograniczoną przestrzeń naszej pięknej sali widowiskowej. Poczuliśmy, że rozwiniemy swoje skrzydła wyobraźni na maksa. Nasza „piękna dusza artystyczna” prowadzącej nie pozwoliła na nudę. Zarażała swoją pasją wszystkich i każdego z osobna. Nikt nie poczuł się pominięty, co ma ogromne znaczenie dla uczestników takich zajęć. Opiekunowie swoich pociech też mieli...
Akordeonowe Nowinki – prezentuje Liliana Stopka
01akordeo16.jpg
01akordeo15.jpg
Marzec to dwa bardzo ważne wydarzenia w naszej klasie akordeonu: IX Akordeonowy Turniej Hrabstwa Kłodzkiego i XXII Dzień Akordeonu oraz okazja do koncertowania w związku z Dniem Kobiet. W tym miesiącu koncertowali z klasy Tomasza Brusińskiego uczniowie Tomasz Brzezicki i Gabryś Charęza. Jeśli chodzi o akordeonowy turniej to wzięło w nim udział 50 osób. Byli to uczniowie ze szkół muzycznych województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego oraz w kategorii dla amatorów 7 osób. W kategorii dla amatorów zdobywcami I miejsca byli Tomasz Łukaszczyk i Józef Kmita. Koncert w ich wykonaniu...
Wieści z Gminy Nowa Ruda - część I
05cOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 3.jpg
05dOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 4.jpg
05eOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 5.jpg
05bOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2.jpg
05aOTWARCIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 1.jpg
02PEGAZIK.jpg
03WALCZĄ O TYTUŁ Zdjęcie z obchodów Dnia Kobiet w Jugowie.jpg
04BIEG TROPEM WILCZYM.jpg
01SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE Zdjęcie z Gminnego Dnia Kobiet w Czerwieńczycach.jpg
SOŁECKIE ŚWIĘTOWANIE W ostatnim czasie w sołectwach świętowano Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa. Wójt Adrianna Mierzejewska raz jeszcze składa serdeczne podziękowania Sołtysom naszych wsi za społeczną pracę, determinację i inicjatywę przyczyniającą się do poprawy życia mieszkańców. Wójt dziękuje sołtysowi Czerwieńczyc Piotrowi Radzikowi z Radą Sołecką oraz wszystkim osobom, które pomogły przygotować Gminny Dzień Kobiet w Czerwieńczycach. PEGAZIK W Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kł. odbyły się gminne eliminacje do XXVII Konkursu Recytatorskiego „Pegazik". Wójt Adrianna Mierzejewska...
Starostwo Powiatowe informuje: Szkolenia...
01NGO.jpg
*Szkolenie z realizacji zadań publicznych dla NGO We wtorek 5 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne z zakresu turystyki, kultury oraz kultury fizycznej i sportu. W trakcie spotkania przedstawiciele Wydziału Promocji, Kultury i Sportu szczegółowo omówili zasady realizacji zadań oraz rozliczania przekazanych dotacji. Uczestnicy szkolenia zadawali szereg pytań prowadzącym, głównie dotyczących kwestii monitorowania rezultatów oraz zasad promocji dofinansowanych zadań. Beneficjenci zostali...
Wiersze
Filharmonia Muzyka dźwięk rozchodzący po sali szczególnie przy odbiorze instrumentów smyczkowych (leczą gardło) Arcydzieło architektury budynek ozdobiony rzeźbami kariatydami zaskakujący detalami Świątynia muzyki klasycznej * Bardeckie pierniki Od zarania dziejów znane na świecie, okolicy Zamorskie przyprawy z polskim miodem pieczone w Bardzie ciekawe formy, wonne ciasto Ciastkarze toruńscy pieką na wzór pierników z Barda nigdy nie dorównując * Kotlina Kłodzka Wiele słów potrzeba ile schodów, progów z mozołem pnę pod górę by podziwiać krajobrazy Wiatr wtłacza w skały myśli słowa ciało...
Mietek Kowalcze: Taki widok. Czytane dla fabuły (VI)
01reszka.jpg
Nie samą fabułą czytający żyją. Czasem coś trochę odmiennego bierzemy do przeczytania, a później na tapet. Ta wstępna, prosta parafraza biblijnego powiedzenia bardzo się nadaje do kilku zdań opinii o ważnej książce Pawła Reszki „Stolik z widokiem na Kreml”. Reporter i korespondent wojenny (zasadniczo z konfliktów zbrojnych w różnych obszarach dawnych Sowietów) tygodnika „Polityka” dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami-refleksjami z wielu lat pracy, ale też z głębokiego, emocjonalnego kontaktu z ludźmi i z miejscami właściwie z każdego zakątka dawnego ZSRR. Daje nam do poczytania...