Starostwo Powiatowe informuje: Powiat Kłodzki wśród 15 najlepszych samorządów w kraju

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg
03.jpg

Podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (13 marca, w Karpaczu), starostowie z całej Polski zgromadzili się, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości naszych powiatów i miast na prawach powiatu.
Porządek obrad obejmował m.in.:
- dyskusję na temat działań Związku od ostatniego spotkania,
- przygotowanie projektów stanowisk oraz strategii działania ZPP na nadchodzący okres.
Wręczono także wyróżnienia za 25 lat działalności samorządu powiatowego.
W centrum uwagi znalazły się również ważne tematy: finanse lokalne, edukacja, opieka nad rodzinami zastępczymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, modernizacja szpitali, rozwój cyfryzacji w samorządach, transport zbiorowy oraz infrastruktura drogowa.
Podczas uroczystej gali zostały wręczone statuetki Laureatom Rankingu Związku Powiatów Polskich. Statuetkę za zdobycie 11 miejsca dla Powiatu Kłodzkiego odebrała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki.
Powiat Kłodzki zajął 11 miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2023 rok w kategorii powiatów pow. 120 tys. mieszkańców. Ranking, w którym powiaty i gminy oceniane są według 57 kryteriów w 7 grupach tematycznych publikowany jest co roku przez Związek Powiatów Polskich. Kolejny rok wśród laureatów to ogromne wyróżnienie dla wszystkich, którzy pracowali na ten sukces oraz dla mieszkańców powiatu! To wynik, który bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy!

Wydania: