Starostwo Powiatowe informuje: Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01_n.jpg
02_n.jpg
03_n.jpg
04_n.jpg
05_n.jpg

4 marca br. przy ul. Zajęczej w Kłodzku odbył się uroczysty apel z okazji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku.
Na zaproszenie Rafała Chorzewskiego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przybyli zaproszeni parlamentarzyści i przedstawiciele rządu:
Monika Wielichowska – wicemarszałek Sejmu RP, Paweł Gancarz – wiceminister infrastruktury, Wiesław Leśniakiewicz – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Awiżeń wojewoda dolnośląski. Byli również przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
W uroczystym apelu Powiat Kłodzki reprezentowali: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka – wicestarosta Kłodzki, Anita Piszko – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, przedstawiciele władz lokalnych, radni województwa, powiatowi i miejscy, zaproszeni goście.
Powstanie nowej komendy PSP, to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w całym powiecie a co za tym idzie doprowadzenie do polepszenia jakości życia mieszkańców. Nowa siedziba komendy powstanie przy drodze krajowej nr 8 w Kłodzku. Prace budowlane ruszyły w listopadzie 2022 roku, a w ramach pierwszego etapu wybudowany został otwarty zbiornik retencyjny, ściana i tunel ćwiczebny.
W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na drugi etap zadania, a zakres prac obejmował m.in. roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz fundamentów głównego budynku.
Koszt realizacji inwestycji w latach 2022-2025 to 14 milionów złotych.
Na lata 2024-2025 zaplanowano wzniesienie tzw. stanu surowego zamkniętego głównego budynku KP PSP i JRG Kłodzko oraz magazynu przeciwpowodziowego.
Kolejne etapy realizowane będą w ramach posiadanych oraz przyznanych środków finansowych.

Wydania: