Starostwo Powiatowe informuje: XXI TARGI PRACY W KŁODZKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01_n.jpg
02_n.jpg
03_n.jpg
04_n.jpg
06_n.jpg
05_n.jpg

21.03. o godz. 10.00 w OSiR w Kłodzku rozpoczęły się XXI Targi Pracy. Oficjalnego otwarcia Targów Pracy dokonała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, starosta kłodzki wraz z Dyrekcją Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W otwarciu uczestniczyli również Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka, wicestarosta kłodzki, Anita Piszko, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski, Ryszard Niebieszczanski członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz radni powiatowi.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej we współpracy zorganizowali XXI edycję Targów Pracy. Targi adresowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych .
Oprócz ofert pracy adresaci będą mogli otrzymać wsparcie ze strony doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Osoby poszukujące pracy za granicą będą mogły skorzystać również z pomocy asystentów.
Do udziału w Targach Pracy zgłosiło się 70 pracodawców-wystawców, którzy zaproponowali blisko 600 ofert pracy. Oferty m.in. z branż: gastronomicznej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, medycznej, administracyjnej, produkcyjnej, budowlanej, transportowej, mechanicznej.
Aktualnie również prowadzony jest nabór kandydatów do służby mundurowej w policji, straży granicznej, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.
Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkania pracownik-pracodawca na targach, przyniosą wymierne efekty dla obu stron. Szukający pracy ją znajdą, a pracodawcy pozyskają nową kadrę.

Wydania: