GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

01stronie04.jpg
02stronie05.jpg

Wybory, wyborami – były i przeszły...
... ale mieszkańcy w gminie Stronie Śląskie przecież na ten czas nie zapadali w sen wyborczy. Sprawy toczyły się zwykłym torem: budowano, remontowano, odnawiano, modernizowano jak zwykle, jak co dzień.
Zatem z burmistrzem „starym” i „nowym”, czyli Dariuszem Chromcem jak mamy to w zwyczaju, 16 maja 2024 roku wybraliśmy się w objazd po Gminie, aby „zaglądnąć” w bieżące jej życie.
1/ Zaczynamy od Urzędu Gminy – nie tyle od samego urzędu, a od instalacji fotowoltaicznej, która zasila urząd w energię (foto). Przypominam, że już wcześniej pokazywaliśmy takie fotowoltaiki, które zasilają większość obiektów gminnych (łącznie z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi).
2/ Potem ul. Sportowa – w totalnej przebudowie (foto). Robota wre, jak i prace po lewej stronie drogi.
3/ To wielki plac budowy i nie przesadzam. To budowa ogromnego kompleksu, jakim będzie centrum turystyczno-sportowo-rozrywkowo-kulturalne – ośrodek ograniczony (a raczej połączony) potokiem Morawa z Parkiem po jego drugiej stronie. (foto) Z naszej strony (tj. od ul. Sportowej) widać wyraźnie tak zwaną „wiatę z ciągiem komunikacyjnym ” łączącą ośrodek z Parkiem Morawka od ul. Kościuszki.
4/ A na terenie kompleksu już stoją (w stanie surowym) kawiarnia i muszla koncertowa. (foto) Rozmach tej inwestycji i jej kompleksowość wzbudza szacunek. A prace toczą się nadzwyczaj żwawo.
5/ Podobnie jak na Zalewie Staromorawskim. Lata mijają, zatem czas na modernizację i rozbudowę. Czas na modernizację i remont kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego, w tym budowę budynku zaplecza campingu – budynek sanitarny, budowa budynku dla ratowników, remont i przebudowa budynków – pawilonu wejściowego, przebieralni z sanitariatami, budynku obsługi pola namiotowego, magazynu podręcznego, budowę pola biwakowego dla przyczep campingowych i kamperów oraz przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zalewu... (foto) Pomosty już po modernizacji. Ukończenie całości prac planuje się na 2025 rok. Co ważne – obiekt będzie dostępny cały czas.
6/ Teraz udajemy się na odnowiony już zespół boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżniami położony przy ul. Sudeckiej. (foto) Chciałoby się pokopać piłkę albo i zagrać w kosza.
7/ Teraz coś z robót komunalnych – modernizacja i przebudowa ul. Dolnej: nowa nawierzchnia, chodniki (foto).
8/ Pan Burmistrz nie oparł się pokusie byśmy podjechali w głąb Strachocina – i nie bez powodu – drogą transportu rolnego (droga asfaltowa!!!) „wywindowaliśmy się” na samą górę, skąd mieliśmy przepiękny widok na całe miasto, na okolice, wreszcie na wieżę na Śnieżniku. (foto)
Stanęliśmy przy kapliczce – i co według mnie – niezwykłej, postawionej w 2020 roku na cześć ofiar i poszkodowanych przez covid. (foto)
No, panie Burmistrzu – na dziś będzie dość. A pogodę mieliśmy piękną...
Mirosław Awiżeń